Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Posílení kapacit místních samospráv Pomoravského okruhu I. fáze, 2007

 

Královéhradecký kraj, 2007

Partnerské organizace: Centrum evropského projektování, Regionální agentura pro ekonomický rozvoj Šumádije a Pomoraví

Celkový skutečný rozpočet:  433 196,54 Kč

  z toho dotace MZV: 293 458,31 Kč

  z vlastních zdrojů: 139 738,23 Kč

Projekt „Posílení kapacit místních samospráv Pomoravského okruhu I. fáze (Republika Srbsko)“ byl připraven na základě žádosti Srbské strany – Regionální rozvojové agentury pro ekonomický rozvoj regionu Šumádije a Pomoraví se sídlem v Kragujevaci. Prostřednictvím Centra evropského projektování se obrátila s žádostí o pomoc  na Královéhradecký kraj při zajištění školení pro představitele místních samospráv se zaměřením na místní samosprávy v regionu Šumádija a Pomoraví s cílem předání zkušeností získaných v rámci realizace projektu Evropské projektové centrum, zaměřeného na vytváření absorbční kapacity kraje. 

Místní samospráva v Srbsku je odpovědna za vytváření kvalitního hospodářského prostředí prostřednictvím přitahování přímých zahraničních investic a rozvíjení lidských zdrojů. Lidské zdroje v místních samosprávách jako nositelé a významní činitelé procesu lokálního ekonomického rozvoje se potýkají s nedostatkem znalostí o základních mechanismech řízení rozvoje. Z tohoto důvodu byl jako cíl projektu zvolen rozvoj lidských zdrojů v místních samosprávách především vzhledem k procesu přidružení Srbska k EU, což bude mít následně pozitivní vliv na rozšíření absorpčních kapacit místních samospráv.

Cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím předávání znalostí z projektového řízení, veřejné správy a zkušeností s transformačním procesem na úrovni veřejné zprávy zlepšit absorpční kapacitu v regionu Pomoraví.  Projekt byl zaměřen na následující oblasti:

- příprava obcí na čerpání prostředků z evropských fond

- předávání zkušeností z oblasti implementace programu EU

- výměna zkušeností z oblasti reformy, decentralizace státní správy, vybrané projekty financované EU

Cílovou skupinou projektu byli místní samosprávy, zaměstnanci místních samospráv a lokální partneři šesti opštin regionu Pomoraví: Jagodina, Paraćin, Svilajnac, Ćuprija, Despotovac a Rekovac.

Výstupy projektu:

 1.Školící cyklus na projektové řízení

 2.Implementace programu EU na území Královehradeckého kraje

 3.Studijní cesta českých a srbských partnerů

Projekt byl realizován v posledním čtvrtletí roku 2008. První cyklus školení probíhal v měsíci listopadu, v prosinci se pak uskutečnil studijní pobyt představitelů obcí regionu Pomoraví v Královéhradeckém kraji a druhý cyklus školení v Srbsku.

¨

.