Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Posílení kapacit místních samospráv Pomoravského okruhu I. fáze, 2007

 

Královéhradecký kraj, 2007

Partnerské organizace: Centrum evropského projektování, Regionální agentura pro ekonomický rozvoj Šumádije a Pomoraví

Celkový skutečný rozpočet:  433 196,54 Kč

  z toho dotace MZV: 293 458,31 Kč

  z vlastních zdrojů: 139 738,23 Kč

Projekt „Posílení kapacit místních samospráv Pomoravského okruhu I. fáze (Republika Srbsko)“ byl připraven na základě žádosti Srbské strany – Regionální rozvojové agentury pro ekonomický rozvoj regionu Šumádije a Pomoraví se sídlem v Kragujevaci. Prostřednictvím Centra evropského projektování se obrátila s žádostí o pomoc  na Královéhradecký kraj při zajištění školení pro představitele místních samospráv se zaměřením na místní samosprávy v regionu Šumádija a Pomoraví s cílem předání zkušeností získaných v rámci realizace projektu Evropské projektové centrum, zaměřeného na vytváření absorbční kapacity kraje. 

Místní samospráva v Srbsku je odpovědna za vytváření kvalitního hospodářského prostředí prostřednictvím přitahování přímých zahraničních investic a rozvíjení lidských zdrojů. Lidské zdroje v místních samosprávách jako nositelé a významní činitelé procesu lokálního ekonomického rozvoje se potýkají s nedostatkem znalostí o základních mechanismech řízení rozvoje. Z tohoto důvodu byl jako cíl projektu zvolen rozvoj lidských zdrojů v místních samosprávách především vzhledem k procesu přidružení Srbska k EU, což bude mít následně pozitivní vliv na rozšíření absorpčních kapacit místních samospráv.

Cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím předávání znalostí z projektového řízení, veřejné správy a zkušeností s transformačním procesem na úrovni veřejné zprávy zlepšit absorpční kapacitu v regionu Pomoraví.  Projekt byl zaměřen na následující oblasti:

- příprava obcí na čerpání prostředků z evropských fond

- předávání zkušeností z oblasti implementace programu EU

- výměna zkušeností z oblasti reformy, decentralizace státní správy, vybrané projekty financované EU

Cílovou skupinou projektu byli místní samosprávy, zaměstnanci místních samospráv a lokální partneři šesti opštin regionu Pomoraví: Jagodina, Paraćin, Svilajnac, Ćuprija, Despotovac a Rekovac.

Výstupy projektu:

 1.Školící cyklus na projektové řízení

 2.Implementace programu EU na území Královehradeckého kraje

 3.Studijní cesta českých a srbských partnerů

Projekt byl realizován v posledním čtvrtletí roku 2008. První cyklus školení probíhal v měsíci listopadu, v prosinci se pak uskutečnil studijní pobyt představitelů obcí regionu Pomoraví v Královéhradeckém kraji a druhý cyklus školení v Srbsku.

¨

.