Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Spolupráce s Balkan Community Initiatives Fund - fáze II

 

Nadace VIA, 2006

Partnerská organizace v zemi realizace (Srbsko): Balkan Community Initiatives Fund (BCIF)
Výše dotace z prostředků programu transformační spolupráce: 1 239 460 Kč
Celkové náklady na projekt: 1 331 749 Kč Zdroje kofinancování: Nadace VIA, BCIF

CÍLE PROJEKTU
Projekt byl pokračováním pomoci Nadace VIA Srbsku v procesu společenské transformace prostřednictvím posílení srbských neziskových organizací. Od roku 2002 pomáhá Nadace VIA BCIFu s rozvojem a stabilizací. Již jsme našim srbským kolegům předali zkušenosti v oblasti práce se správní radou, grantování na podporu komunitních projektů, operačních programů na rozvoj NO. V roce 2005 MZV podpořilo projekt, jehož jádrem bylo pomoci BCIF nastavit systém finančního plánování, rozpočtování a řízení. Díky této podpoře se podařilo naší dlouhodobou spolupráci s BCIF zinstitucionalizovat a zprofesionalizovat. Fungující občanské iniciativy, vznikající spontánně "zdola", jsou základním stavebním kamenem každé demokratické společnosti. V současné době je v Srbsku registrováno téměř 8 500 neziskových organizací. Doposud žijí zejména z podpory zahraničních dárců a mezinárodních institucí, která je ale postupně utlumována a přesouvá se do potřebnějších regionů. Proto je potřeba, aby se existující organizace naučily získávat peníze i z místních zdrojů.
Kde však mohou neziskové organizace hledat nové zdroje financování své činnosti? Srbsko má největší nezaměstnanost v Evropě (cca 32 %) a domácí hospodářství se potýká s problémy přechodu na kapitálový konkurenceschopný trh. Jednou z nejpřístupnějších možností v současné době jsou zahraniční investoři - pobočky mezinárodních korporací, které si téma sociální odpovědnosti firem (CSR) přinášejí sebou do Srbska jako součást obchodní strategie společnosti. Záměrem této fáze projektu bylo pomoci BCIF získat kontakty právě na takové potenciální partnery a spolu s nimi otevřít téma CSR a firemního dárcovství v Srbsku.

AKTIVITY V PROJEKTU
Projekt byl odstartován v březnu účastí ředitele Nadace VIA na zasedání správní rady BCIF. Na tomto zasedání představil správní radě koncept firemních dárcovských fondů a způsob práce Nadace VIA s firemními dárci. Následně pak pracovníci BCIF zformulovali strategii práce s dárci v Srbsku, kterou správní rada odsouhlasila. Dalším krokem v projektu bylo zpracování nabídky pro firmy a vytvoření PR materiálů. Vznikla tak brožura o CSR a firemním dárcovství a plán semináře o CSR pro firmy.
V červnu 2006 proběhla studijní cesta ředitelky BCIF a manažera pro filantropii do Prahy a společně jsme navštívili 5 zástupců firem a PR agentur. Kolegové z BCIF měli možnost slyšet názory na dárcovství přímo od firemních dárců a seznámit se s tím, co firmy očekávají od neziskových partnerů. Na konci srpna 2006 jsme podnikli konzultační cestu do Bělehradu, abychom spolu s BCIF uskutečnili celkem 9 schůzek se zástupci srbských firem, PR agentur a medií. Hlavním cílem schůzek bylo získat partnery pro listopadový seminář o firemním dárcovství v Bělehradu. Podařilo se nám získat mediálního partnera - časopis Ekonomist a PR partnera - agenturu Ogilvy PR a předjednat srbské a české řečníky z firem, které již dárcovství praktikují. České velvyslanectví přislíbilo poskytnout prostory, zástupci Srbské komory podnikatelů a některých nadnárodních firem přislíbili dodat kontakty na potenciální účastníky semináře. Společně s našimi srbskými kolegy jsme vypracovali podrobný plán přípravy semináře.
Seminář o firemním dárcovství se uskutečnil 28. 11. 2006 v prostorách Českého velvyslanectví v Bělehradě za účasti 64 zástupců firem, PR agentur, novinářů, mezinárodních agentur a srbské televize. Příspěvky předneslo šest prezentujících - zástupci společností T-Mobile ČR, PricewaterhouseCoopers Srbsko, Philip Morris Srbsko, Coca-Cola HBC a agentury Ogilvy PR, kteří představili daňové aspekty dárcovství v Srbsku a zkušenosti s dárcovskými programy v jednotlivých společnostech. O seminář byl velký zájem jak na straně účastníků, tak na straně prezentujících a médií. Ukázalo se, že v Srbsku zatím chybí odborná platforma pro CSR a firemní dárcovství, která by umožnila diskusi a sdílení příkladů dobré praxe. Listopadový seminář byl proto ve firemních kruzích vítanou příležitostí jak toto téma otevřít.

VÝSTUPY PROJEKTU (Přínos k naplnění transformačního záměru projektu)
Projektem se podařilo efektivně nastartovat firemní fundraising v BCIF a nastavit mechanismy pro práci s firemními dárci. Téma CSR a dárcovství nemá v dnešním Srbsku téměř žádnou historii, ale příchodem zahraničních firem začíná být velmi aktuální. Díky profesionálně zorganizovanému semináři na toto téma se BCIF dostává do pozice odborníka a začíná být vnímán jako partner při vytváření dárcovských strategií a spravování fondů či programů na podporu veřejně prospěšných projektů. Již v listopadu 2006 byli zástupci BCIF přizváni k účasti na třech významných akcích souvisejících se CSR. Ještě v roce 2006 zahájil BCIF spolupráci se společností Philip Morris Serbia, která požádala o pomoc při rozdělování studijních stipendií a grantů na komunitní projekty v Niš (sídlo společnosti). Delta Holding, jedna z největších místních firem zaměstnávající přes 16000 lidí, nabídla BCIF roli konzultanta při vytváření jejich CSR strategie a možného dárcovského programu a Erste Bank vyzvala BCIF, aby zformuloval program malých grantů na podporu místního rozvoje ve 34 okresech, kde má Erste Bank pobočky.
Ve spolupráci VIA a BCIF se podařilo přinést nové informace o CSR a dárcovství pro firmy působící v Srbsku, upozornit na výhody spolupráce mezi firmami a NO, představit BCIF jako profesionálního partnera na tomto poli a v neposlední řadě přinést i peníze od firem, které BCIF bude rozdělovat organizacím budujícím občanskou společnost. (Kateřina Bláhová)

.