Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Transformační spolupráce s Balkan Community Initiatives Fund - fáze III

 

Nadace VIA, 2007

Partnerská organizace v zemi realizace (Srbsko): Balkan Community Initiatives Fund  (BCIF)

Výše dotace z prostředků programu transformační spolupráce: 1 239 460 Kč

Celkové náklady na projekt: 1 844 403 Kč             

Zdroje kofinancování: Nadace VIA, BCIF

CÍLE PROJEKTU

Projekt byl pokračováním pomoci Nadace VIA Srbsku v procesu společenské transformace prostřednictvím posílení srbských neziskových organizací. Fungující občanské iniciativy, vznikající spontánně „zdola“, jsou základním stavebním kamenem každé demokratické společnosti. V současné době je v Srbsku registrováno téměř 8 500 neziskových organizací. Doposud žijí zejména z podpory zahraničních dárců a mezinárodních institucí, která je ale postupně utlumována a přesouvá se do potřebnějších regionů. Proto je potřeba, aby se existující organizace naučily získávat peníze i z místních zdrojů. Jednou z nejpřístupnějších možností v současné době jsou zahraniční investoři – pobočky mezinárodních korporací, které si sebou do Srbska přinášejí téma sociální odpovědnosti firem (CSR) jako součást obchodní strategie společnosti.

Projekt Transformační spolupráce s Balkan Community Initiatives Fund (BCIF) – fáze III navázal na předchozí společné aktivity, které byly zaměřeny jednak na budování kapacity a rozvoj samotného BCIFu a na vytvoření jeho strategie pro práci s firemními dárci, jednak na rozvoj a kultivaci firemního dárcovství v Srbsku a fundraisingové dovednosti menších komunitních neziskových organizací prostřednictvím poskytnutí know-how a finanční motivace pro získávání nových zdrojů v místní komunitě.

            V této fázi projektu jsme se zaměřili na prohlubování kontaktů BCIFu s firmami, propagaci firemního dárcovství a získávání peněz pro malé komunitní organizace z místních zdrojů.

AKTIVITY V PROJEKTU

Projekt se skládal ze čtyř hlavních aktivit:

1.Studijní cesta pracovníků BCIF a zástupců srbských firem do Prahy, kde jsme zorganizovali setkání s manažery českých firem, kteří mají na starost dárcovství a CSR a diskuse s americkým poradcem Peterem Hero, který hovořil o tom, proč firmy v Silicon Valley investují do komunit, kde působí, jakými nástroji to dělají a co jim to přináší;

2. Vyhlášení pobídkových grantů pro menší srbské neziskové organizace a uspořádání semináře na téma fundraising z místních zdrojů;

3. Příprava dalšího semináře o CSR a dárcovství pro srbské firemní manažery v rámci kultivace dárcovského prostředí;

4. Příprava a vyhlášení prvního ročníku ceny VIRTUS za firemní filantropii a medializace tématu filantropie.

VÝSTUPY PROJEKTU (Přínos k naplnění transformačního záměru projektu)

Projektem se podařilo efektivně nastartovat firemní fundraising v BCIF a nastavit mechanismy pro práci s firemními dárci. Téma CSR a dárcovství nemá v dnešním Srbsku téměř žádnou historii, ale příchodem zahraničních firem začíná být velmi aktuální. Díky profesionálně zorganizovanému semináři na toto téma se BCIF dostává do pozice odborníka a začíná být vnímán jako partner při vytváření dárcovských strategií a spravování fondů či programů na podporu veřejně prospěšných projektů. Již v listopadu 2006 byli zástupci BCIF přizváni k účasti na třech významných akcích souvisejících se CSR. Ještě v roce 2006 zahájil BCIF spolupráci se společností Philip Morris Serbia, která požádala o pomoc při rozdělování studijních stipendií a grantů na komunitní projekty v Niš (sídlo společnosti). Delta Holding, jedna z největších místních firem zaměstnávající přes 16000 lidí, nabídla BCIF roli konzultanta při vytváření jejich CSR strategie a možného dárcovského programu a Erste Bank vyzvala BCIF, aby zformuloval program malých grantů na podporu místního rozvoje ve 34 okresech, kde má Erste Bank pobočky.

Ve spolupráci VIA a BCIF se podařilo přinést nové informace o CSR a dárcovství pro firmy působící v Srbsku, upozornit na výhody spolupráce mezi firmami a NO, představit BCIF jako profesionálního partnera na tomto poli a v neposlední řadě přinést i peníze od firem, které BCIF bude rozdělovat organizacím budujícím občanskou společnost. 

.