Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zpravodajství o životním prostředí v Srbsku, 2011

 

Transitions, o.s.

Rekapitulace provedených aktivit a dosažených výstupů:

Aktivity projektu měly pět hlavních součástí: 

Aktivita 1: On-line distanční kurz zpravodajství o životním prostředí, pochopení vědeckých a žurnalistických investigativních technik.

Pro účely tohoto projektu jsme vytvořili ve spolupráci s BBC World Service Trust kurz sestávající ze tří modulů a využili jsme on-line výukovou platformu iLearn. Každý z těchto modulů – zpravodajství o životním prostředí, pochopení vědeckých a žurnalistických investigativních technik – se skládal z teoretických přednášek, testu  s dotazníkem a praktických cvičení. Ve své stávající podobě a s minimálními úpravami lze tento kurz použít v podobných projektech v Srbsku a okolních zemích.

Obdrželi jsme 29 přihlášek, 22 z 29 zájemců bylo zapsáno do on-line kurzu. Účastníci měli na absolvování kurzu čtyři týdny. Po čtyřech týdnech zakončilo úspěšně kurz sedmnáct z dvaceti dvou zapsaných studentů. Dvanáct z nich absolvovalo s „vyznamenáním“, pět „prospělo“.

Aktivita 2: Třídenní seminář v Novim Sadu

Dvanáct vybraných účastníků se sešlo ve dnech 22. 11. -  25. 11. 2010 ve městě Novi na třídenním semináři o zpravodajství o životním prostředí. Seminář se zaměřil na investigativní techniky a pochopení problematiky životního prostředí  s důrazem na enviromentální problematiku v souvislosti se snahou Srbska stát se členem EU.

Aktivity 3 a 4:  Reportážní zadání a vytvoření webových stránek projektu

Cíl reportážních zadání byl dvojí. Reportáže měly dát účastníkům možnost pracovat na skutečných tématech jak společně s lektory tak samostatně, kdy byly prověřovány jejich znalosti a dovednosti získané v předcházejících dvou etapách projektu. Zároveň se mělo takto získat dostatečné množství materiálů o životním prostředí, který měl být zveřejněn jak na webových stránkách projektu, tak v ostatních médiích. Účastníci vytvořili v rámci projektu celkem dvacet devět článků a reportáží.

Webové stránky byly klíčovým nástrojem zviditelnění projektu. Byly také vytvořeny s tím, že se budou i nadále vylepšovat a sloužit jako zdroj informací pro novináře zabývající se životním prostředím.

Aktivita 5: Studijní pobyt v Praze

V poslední fázi projektu byla skupina nejlepších účastníků vybraná lektory na základě výsledků on-line kurzu, aktivitě na semináři a zpracovaného reportážního zadání pozvána na návštěvu Prahy, aby se zúčastnila mezinárodního workshopu o enviromentální žurnalistice, na kterém přednášeli přední evropští lektoři z oboru.

Původní návrhu počítal s pozváním pěti nejlepších. Ale všeobecně vysoká úroveň účastníků zapojených do projektu i přehodnocení rozpočtu, jehož celkové výdaje byly nižší než se očekávalo, nám umožnilo pozvat osm nejlepších účastníků, z nichž sedm se nakonec pobytu zúčastnilo, osmý pozvaný musel cestu na poslední chvíli zrušit z důvodu nemoci.

Poskytnutá dotace (MZV): 333.745 Kč

Vyčerpaná dotace (MZV): 300.488 Kč

.