Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ukrajina

 

Pro rok 2014 byly v rámci programu transformační spolupráce schváleny následující 3 projekty v celkové výši 4.851.700,- Kč.

AMO, o. s. - Rozvoj alternativního vzdělávání pro ukrajinské učitele - Projekt podpořen na tři roky ve  výši 4.850.100,- Kč, na rok 2014 přiznána dotace 1.628.300,- Kč. Záměrem tříletého projektu je zvýšit mezikulturní toleranci obyvatel Krymu, a to pomocí vytvoření vzdělávacích modulů pro místní učitele k problematice multikulturního vzdělávání a předávání orální historie. Projekt si mimo jiné klade za cíl zapojení inovativních přístupů do učitelské praxe a rozvoj spolupráce akademického prostředí s neziskovým sektorem ve sféře vzdělávání.

Člověk v tísni, o.p.s. - Posílení občanského aktivismu na Ukrajině II - Projekt podpořen na jeden rok ve výši 2.451.200,- Kč. Projekt se zaměřuje na zajištění provozu a rozvoje pěti právních poraden na Krymu a vzdělávání vybraných lidskoprávních organizací v oblasti vedení veřejných kampaní. Dalším z cílů projektu je zvýšit povědomí o situaci lidských práv v zemi, a to jak přímo na Ukrajině pomocí veřejných debat a seminářů, tak i v EU pomocí pravidelných bulletinů a dalších komunikačních kanálu.

Transparency International – Česká republika, o.p.s. - Transparentnost veřejných zakázek a Open Government Partnership - Projekt podpořen na jeden rok ve výši  772.200,- Kč. Projekt navazuje na předchozí projekty v oblasti zvyšování transparentnosti veřejných zakázek prostřednictvím uplatňování jednotných minimálních standardů ve vybraných ukrajinských městech. Jeho cílem je proto rozšíření platformy implementace těchto standardů v dalších 7 městech a strukturovaný monitoring jejich využití s výstupem ve formě dokumentu Nejlepší praxe uplatňování Minimálních pravidel. Pracovníci místních samospráv budou zároveň proškoleni v problematice Open Government Partnership.

Informace o projektech realizovaných v minulých letech:

Alternativní vzdělávání pro učitele Krymu a Ukrajiny

Asociace pro mezinárodní otázky více ►

Minimální pravidla transparentnosti veřejných zakázek, 2013

Transparency International více ►

Posílení občanského aktivismu na Ukrajině, 2013

Člověk v tísni více ►

Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině, 2012

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TIC) více ►

Alternativní vzdělávání pro učitele Ukrajiny, 2012

Asociace pro mezinárodní otázky, AMO více ►

Posílení občanské angažovanosti krymské veřejnosti, 2012

Člověk v tísni, o.p.s. více ►

Občanská alternativa pro školy východní Ukrajiny, 2011

Asociace pro mezinárodníotázky, AMO více ►

Podpora rozvoje občanské společnosti ve vybraných oblastech Krymu, 2011

Člověk v tísni, 2011 více ►

Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině, 2011

Transparency International více ►

Účast místních partnerství v plánování udržitelného rozvoje venkovských oblastí, zkušenosti Česka pro Ukrajinu

ČSOP Veronica (Český svaz ochránců přírody), 2010 více ►

Vzdělávací institut pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině

CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2010 více ►

Přispění ke zmírnění konfliktu na Krymu a zkvalitňování investigativity na východní a jižní Ukrajině

Člověk v tísni, o.p.s., 2008 více ►

Předávání zkušeností s procesem evropské integrace českých nevládních organizací ukrajinským partnerům II.

EUROPEUM, 2008 více ►

Předávání zkušeností s procesem evropské integrace českých nevládních organizací ukrajinským partnerům

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2007 více ►

Východní a jižní Ukrajina – demokratizace správy věcí veřejných: participace občanů a médií na rozhodovacích procesech

Člověk v tísni, o.p.s., 2007 více ►

Přenos české zkušenosti z transformace

Prague Security Studies Institute, 2006 více ►

Jak končí starý a začíná nový režim, čeho se vyvarovat a co podpořit?

Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006 více ►

.