Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Posílení občanské angažovanosti krymské veřejnosti, 2012

 

Člověk v tísni, o.p.s.

Vzhledem nepříznivému společensko-politickému vývoji na Ukrajině se tento projekt ČvT zaměřil na posílení občanské asertivity a angažovanosti krymské veřejnosti. Jako prostředky směřující k tomuto cíli si ČvT zvolil založení občansko-právních poraden na Krymu, podporu ukrajinských lidskoprávních aktivistů a organizací, a systematické informování veřejnosti. Současně ČvT během roku 2012 podpořil a pomohl připravit dvě lidskoprávní kampaně s celostátním dopadem, které efektivně upozornily na problém porušování lidských práv a úpadku demokratických standardů na Ukrajině.

Stěžejní aktivitou projektu bylo založení a provoz čtyř občansko-právních poraden. Poradny byly založeny v červenci 2012 ve čtyřech krymských městech – v Aluště, Džankoji, Jaltě a  Simferopolu. Představitelé těchto poraden – aktivisté a právníci – během roku prošli komplexním školením za účelem poskytování kvalitních služeb ve třech oblastech: informování krymské veřejnosti o lidských právech a jejich porušování, aktivizace místních komunit, a zejména bezplatné právní poradenství. Jako prioritní předmět poradenství byla stanovena pomoc nevládním organizacím a občanům, kteří jsou v konfliktu se státními úřady.

Šestiměsíční provoz poraden vykázal pozitivní výsledky: síť poraden poskytla konzultace 60-80 klientům měsíčně, právníci sítě sepsali více než 50 žalob, zastupovali klienty u soudu, vyhráli soudní řízení. Především se však poradny těšily narůstající oblibě mezi místním obyvatelstvem. Poradny též uspořádaly kulaté stoly, semináře, univerzitní přednášky, filmová promítání a veřejné akce, během nichž informovaly o lidských právech nebo porušování zákonů. Mimo jiné se též věnovaly monitorování kampaně před podzimními parlamentními volbami. Během podzimu a zimy 2012 bylo též podpořeno 13 projektů krymských lidskoprávních organizací formou malých grantů.

Kromě těchto aktivit se ČvT aktivně podílel na přípravě a organizaci výstavy fotografií a lidskoprávní kampaně „Lidská práva v ofsajdu“ během fotbalového šampionátu EURO na Ukrajině. V zimě 2012 podpořil kampaň proti přijetí homofobního zákona, který de facto kriminalizuje LGBT komunitu. ČvT byl aktivní v iniciování úspěšné advokační aktivity v souvislosti s diskriminací LGBT komunity a zmíněným zákonem.

 

.