Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Posílení občanského aktivismu na Ukrajině, 2013

 

Člověk v tísni

Výše finanční podpory MZV: 1 965 000,- Kč

Vzhledem k nepříznivému společensko-politickému vývoji na Ukrajině se ČvT rozhodl v roce 2013 posunout blíže k lidskoprávním aktivitám, se kterými má zkušenosti ze zemí s nedemokratickým režimem. Tento projekt se primárně zaměřil na posílení občanského aktivismu na Ukrajině. Jako prostředky směřující k tomuto cíli si ČvT zvolil právní pomoc formou podpory sítě právních poraden, podporu lidskoprávních aktivistů a organizací, a systematické informování veřejnosti. ČvT svými aktivitami též flexibilně reagoval na dramatický vývoj událostí na Ukrajině po summitu Východního partnerství ve Vilniusu v listopadu 2013.

Stěžejní aktivitou projektu byla podpora sítě pěti právních poraden na Krymu, které ČvT založil spolu s místními organizacemi v červenci 2012. Představitelé poraden – aktivisté a právníci – prošli během let 2012-2013 intenzivním školením (semináře, studijní cesty do ČR) za účelem poskytování kvalitních služeb ve třech oblastech: informování krymské veřejnosti o lidských právech a jejich porušování, aktivizace místních komunit, a zejména bezplatné právní poradenství. Jako prioritní předmět poradenství byla stanovena pomoc nevládním organizacím a občanům, kteří jsou v konfliktu se státními úřady. Po roce a půl fungování poraden jsou výsledky velmi pozitivní. Jednotlivé poradny poskytují v průměru 50 konzultací za měsíc, pomáhají klientům sepisovat žaloby, zastupují je u soudu, vyhrávají soudní řízení. Stabilizoval se jejich provoz a personální obsazení. V roce 2013 poradny též uspořádaly více než desítku seminářů na lidskoprávní témata, upozorňovaly na lidskoprávní a společenské problémy formou více než 130 mediálních výstupů a dvou úspěšných kampaní. Především se však síť poraden a její právníci a aktivisté etablovali jako nejvýraznější zástupci občanské společnosti na Krymu, kteří pomáhají kriticky nahlížet věci veřejné a aktivizovat místní komunity. Tyto skutečnosti potvrdila i vůdčí role místní koordinátorky a dalších aktivistů sítě při organizování pokojných protestů v Simferopolu v listopadu a prosinci 2013.

Během roku 2013 bylo podpořeno pět lidskoprávních projektů krymských organizací či občanských iniciativ formou mikrograntů a čtyři veřejné kampaně ukrajinských lidskoprávní organizací formou malých grantů, což zvýšilo kapacity těchto organizací a mělo pozitivní dopad na cílové skupiny těchto projektů a kampaní. Kromě zmíněných aktivit se ČvT aktivně podílel na organizaci výstavy fotografií a lidskoprávní kampaně „Lidská práva v ofsajdu“ v Praze, Varšavě a Vilniusu. Úspěšnou byla i podpora kampaně kyjevské LGBT organizace „Insight“, která lobbovala proti přijetí zákona o zákazu propagandy homosexuality na Ukrajině. Od listopadu 2013 ČvT flexibilně reagoval na protesty na kyjevském náměstí Majdan Nezaležnosti: spoluorganizoval cesty českých hudebních skupin a aktivistů, vyslal dobrovolníky, kteří pomáhali vařit pro demonstranty, či pomáhal monitorovat případy hrozeb a útoků na aktivisty. Po celý rok ČvT informoval českou veřejnost o vývoji na Ukrajině formou newsletterů, debat či promítání dokumentárních filmů.

 

.