Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Přenos české zkušenosti z transformace

 

Prague Security Studies Institute, 2006

Přenos české zkušenosti s transformací a fungováním bezpečnostního systému

Realizátor projektu: Prague Security Studies Institute, Pohořelec 6, 118 00 Praha 1; pssi@pssi.cz; www.pssi.cz

Partnerské organizace:
 Center for Peace, Conversion and Foreign Policy of Ukraine, www.cpcfpu.org.ua
 Institute for Public Policy, Moldova, www.ipp.md
 East East: Partnership Beyond Borders Program, Open Society Fund Praha, www.osf.cz
 Canadian Defence & Foreign Affairs Institute, www.cdfai.org

Výše prostředků na projekt z prostředků transformační spolupráce ČR: 514 901 ,- Kč

Stručný popis projektu
Cílem projektu bylo předat české zkušenosti s transformací a fungováním bezpečnostního systému po roce 1989 relevantním cílovým skupinám v Moldavsku a na Ukrajině. Projekt byl zaměřen na klíčové aktéry reforem ve státních institucích (ministerstva a další ústřední orgány státní správy) i v nevládní oblasti (think-tanky, výzkumná pracoviště, média). Projekt navázal na pilotní projekt, který by uspořádán s podporou MZV pro menší ukrajinskou skupinu v červnu 2005.
V rámci projektu byly v květnu 2006 a únoru 2007 uspořádány dva týdenní studijní pobyty ukrajinské a moldavské skupiny v České republice. Partnerské instituce v Kyjevě a Kišiněvě se podílely na sestavení programu a výběru účastníků. Účastníci měli možnost navštívit státní i nestátní instituce, zabývající se problematikou bezpečnostního systému, a získat podrobný přehled o fungování bezpečnostního systému v České republice, jeho struktuře, legislativním rámci a dobrých a špatných zkušenostech s jeho reformami po roce 1989. Prezentace a diskuse se zástupci oficiálních institucí byly doplněny diskusemi s bývalými vrcholnými představiteli různých státních institucí, kteří se po roce 1989 transformací bezpečnostního systému zabývali a kteří mohou svou zkušenost s odstupem hodnotit.
Účastníci též získali studijní materiály věnované problematice české transformace, texty klíčových zákonů a dalších koncepčních dokumentů věnovaných bezpečnostní problematice.
V rámci programu se podařilo vybrat skupinu dvaceti většinou mladých a z hlediska přenosu české transformační zkušenosti perspektivních zástupců ukrajinské a moldavské "bezpečnostní komunity" a seznámit je s problematikou transformace a současného fungování českého bezpečnostního systému. Účastníci studijního pobytu v Praze měli kromě absolvování prezentací a přednášek také možnost navázat kontakty s dalšími organizacemi a svými českými protějšky
Ohlasy získané od účastníků projektu svědčí o tom, že zájem o podobnou formu pomoci a předávání českých zkušeností v transformujících zemích (nejen) v postsovětském prostoru trvá. Realizátor proto počítá s pokračováním toho projektu zaměřeným na Gruzii a Srbsko a s návaznými projekty podle potřeb formulovaných dosavadními účastníky programu. (Jan Marian)

.