Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině, 2011

 

Transparency International

Projekt si kladl za cíl podpořit rozvoj organizaci TORO, vznikající pobočku Transparency International na Ukrajině. Dalším cílem byla podpora nezávislých médií, které budou rozumět problematice korupce, budou investigovat jednotlivé kauzy a ovlivňovat veřejné mínění proti korupci. Projekt obsahoval i podporu kriticko-konstruktivních vztahů mezi orgány státní správy pověřenými bojem s korupcí a nevládním sektorem. Uvedené cíle byly naplňovány formou seminářů pořádaných na Ukrajině, studijních pobytů vybraných spolupracovníků v ČR a on-line poradenstvím.

Základem projektu byla podpora rozvoje nevládní organizace TORO, která je v procesu plné akreditace na pobočku („chapter“) Transparency International. Díky spolupráci s TIC přistoupilo TORO ke svému nejvýznamnějšímu kroku v roce 2011 – založení  „Partnership For integrity of public procurement in Ukraine“ v  březnu 2011. Partnerství, jehož fungování průběžně podporuje i účast zástupců TIC na jeho jednáních, výrazně přispělo k etablování postavení TORO mezi nevládními protikorupčními subjekty na Ukrajině. K domácí prezentaci organizace přispívají i společné tiskové konference TIC a TORO (duben 2011 ke Studii národní integrity).

K nejvýznamnějším akcím, které se uskutečnily v rámci spolupráce TIC a TORO, které přispěly k rozvoji partnerské organizace a kultivaci společenského protikorupčního podhoubí na Ukrajině, patří:

-        Vystoupení zástupce TORO na filmovém festivalu lidských práv Jeden svět v březnu 2011 u příležitosti promítání filmu „The other Chelsea“ o situaci na východní Ukrajině;

-         seminář na téma „Občanské rady“

-         seminář pro pracovníky nevládních organizací spolupracujících s ukrajinským partnerem v rámci občanské aliance "For integrity of public procurement in Ukraine" na téma Index otevřenosti veřejných zakázek,

-         diskuse s pracovníky nevládních organizací spolupracujících s TORO ve Lvově

Druhým cílem projektu byla odborná a metodická podpora nezávislé protikorupční žurnalistiky na Ukrajině, v roce 2011 zaměřená zejména na oblast sledování veřejných zakázek. Akce realizované v rámci projektu výrazně přispěly k vytváření skupiny novinářů zabývajících se veřejnými zakázkami. V návaznosti na seminář pro novináře k veřejným zakázkám, realizovaný v rámci projektu v roce listopadu 2010, se v prosinci 2011 uskutečnila programově bohatá a intenzivní studijní cesta ukrajinských novinářů do ČR. Ukrajinští novináři měli možnost diskutovat mimo jiné s Danielou Drtinovou z ČT či Ondřejem Kundrou z časopisu Respekt.

Projekt byl realizován prostřednictvím dvou misí TIC na Ukrajinu (Kyjev a Lvov), dvou studijních cest ukrajinských partnerů do České republiky, setkáním vedení TIC a TORO v Rumunsku u příležitosti regionálního setkání Transparency International a průběžnou e-mailovou a telefonickou komunikací.

Finanční příspěvek MZV:  879.998,85  Kč

.