Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině, 2012

 

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TIC)

Partnerská organizace:    nevládní organizace TORO

Finanční příspěvek MZV:  726.300,- Kč

Projekt byl koncipován jako projekt dvouletý na roky 2011 a 2012. Již v roce 2011 se aktivity směřovaly zejména na oblast sledování veřejných zakázek. Pro rok 2012 se projektové aktivity zaměřily výlučně na tuto oblast. Projekt se v roce 2012 tedy soustředil na podporu a propagaci e-governmentu jako nástroj zvyšování transparentnosti a omezování korupce a na aplikaci moderních metod monitorování veřejných zakázek na Ukrajině.

Aktivity směřující k podpoře využívání elektronizace veřejné správy občanskou společností a významu rozvoje e-govermentu jako nástroje transparentní veřejné správy proběhly během konference „Informační společnost a státní moc“, která se konala v dubnu 2012 v Kirovogradu. Cílem celé konference bylo podpoření elektronizace ukrajinské veřejné správy jako nástroje zvyšování její transparentnosti. Na konferenci vystoupil zástupce Transparency International. Jeho příspěvek směřoval k podpoře využívání elektronických nástrojů zvyšování transparentnosti veřejných zakázek místní správou a vytvoření předpolí pro zavedení „Minimálních standardů transparentnosti veřejných zakázek municipalit“.

Poté již aktivity směřovaly k naplnění druhého záměru, tedyrealizaci monitoringu transparentnosti veřejných zakázek, který by byl obdobný tomu, jaký probíhá v ČR. Byli identifikováni spolupracovníci na Ukrajině i v ČR (zde byly využity i zkušenosti partnerských nevládních organizací TIC – občanského sdružení Oživění a Z-index), sebrány potřebné právní podklady a po podrobných konzultacích vznikl na konci roku 2012 dokument „Minimální standardy pro veřejné zakázky v obcích“. Ten představuje hlavní výstup projektu a je také odrazovým bodem pro aktivity v roce 2013, které budou směřovat k zavedení těchto Minimálních standardů do praxe.

přílohy

Minimální standardy pro veřejné zakázky v obcích 2 MB pdf (Acrobat dokument) 29.8.2013

.