Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Český expert zvolen do čela řídícího výboru Rady Evropy

 

(Archivní článek, platnost skončena 03.12.2014.)

Dne 28. 11. 2013 byl předsedou Řídícího výboru Rady Evropy pro lidská práva (CDDH) zvolen JUDr. Vít A. Schorm, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva. Jde o vůbec první případ v historii členství ČR v Radě Evropy, kdy byl expert z ČR zvolen do čela jednoho z řídících mezivládních výborů této organizace.

Vít A. Schorm byl předsedou CDDH zvolen v tajných volbách, ve kterých byl jediným kandidátem. Obdržel 43 ze 44 platných hlasů.

Zvolení do této funkce je projevem vysokého uznání, kterého se Vítu Schormovi dostalo za jeho velmi aktivní podíl na činnosti CDDH a jemu podřízených orgánů, zejména pak ve Výboru expertů pro reformu Evropského soudu pro lidská práva, kterému v l. 2012 - 2013 předsedal. Profilace kandidáta v politicky i právně nejvýznamnější agendě Rady Evropy, jakou právě reforma Soudu je, nepochybně přispěla k jeho konsensuálnímu zvolení do čela CDDH.

V historii členství ČR v Radě Evropy jde o vůbec první případ, kdy byl expert z ČR zvolen do čela jednoho z řídících mezivládních výborů této organizace. Úspěch českého kandidáta je o to významnější, že CDDH stojí na špici štrasburské expertní hierarchie. Kromě reformy Soudu se zabývá přípravou návrhů lidskoprávních úmluv, doporučení a dalších instrumentů, které jménem Rady Evropy schvaluje Výbor ministrů.

Mandát předsedy CDDH je jednoroční a může být jednou obnoven.

.