Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Formuláře - přílohy ke stažení

 

Na této stránce najdete logo Transition a všechny potřebné vzorové formuláře - projektový dokument, průběžnou zprávu, závěrečnou zprávu, rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Závěrečná zpráva

Všechny pokyny pro správné podání Závěrečné zprávy a vyúčtování najdete v příslušných bodech Rozhodnutí o poskytnutí dotace. více ►

Formulář průběžné zprávy o realizaci projektu transformační spolupráce

Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli průběžnou zprávu za 1. etapu realizace projektu (tj. od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013) do 31. 7. 2013. Pokud je uvolňování dotace rozloženo do více… více ►

Projektový dokument

Zde najdete vzorovou osnovu, podle které vypracujte narativ projektového dokumentu, a všechny další součásti projektového dokumentu: vzorovou titulní stranu, identifikační formulář, tabulku… více ►

Žádost o poskytnutí dotace

Dle usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy se… více ►

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je jednostranný akt, na základě kterého budou příjemci dotace uvolněny finanční prostředky. Rozhodnutí obsahuje pravidla, jež je příjemce… více ►

Logo Programu transformační spolupráce - TRANSITION

logo_transition

Používání loga Programu transformační spoupráce Transition upravuje bod č. 17: "Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 17. Příjemce dotace je povinen při veškeré propagaci projektu, je-li to technicky… více ►

.