Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky mimořádného dotačního výběrového řízení na podporu projektů transformační spolupráce v regionu severní Afriky v roce 2011

 

(Archivní článek, platnost skončena 10.09.2014 / 00:45.)

Výběrová komise pro mimořádné dotační výběrové řízení na podporu projektů transformační spolupráce v regionu severní Afriky v roce 2011 zasedala dne 9.9.2011. Její rozhodnutí najdete v příloze k tomuto článku.

Dne 29. 7. 2011 bylo vyhlášeno mimořádné dotační výběrové řízení na podporu projektů transformační spolupráce v regionu severní Afriky v roce 2011. Termín pro dodání návrhů projektů do veřejné soutěže byl stanoven na 24.8.2011 16:00. Dne 29.8.2011 zasedla obálková komise za účelem otevření obálek s návrhy předložených projektů. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Nevyřadila žádný nevyhovující projekt. Z celkového počtu 6 přijatých návrhů jich bylo do výběrového řízení postoupeno všech 6.Tyto projekty byly dále posouzeny ve výběrovém řízení.

Komise složená ze zástupců MZV a dvou externích odborníků zasedla dne 9. září 2011. Složení výběrové komise:

  • Jan Látal, vedoucí pracovní skupiny transformační spolupráce Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předseda komise,
  • Hana Volná, zástupkyně ředitelky Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV,
  • Zdeňka Kostik Šubrová, referentka Odboru států Blízkého Východu a severní Afriky MZV,
  • Irena Kalhousová, Prague Security Studies Institute,
  • Ondřej Beránek, Metropolitan University Prague.

Dále byly přítomni pracovníci odboru LPTP: Barbora Řepová a Jan Blažek.

Komise se vyjádřila jednotlivě ke všem projektům a rozdělila je na základě svého rozhodnutí do dvou skupin - tabulku přijatých a zamítnutých návrhů najdete níže (pořadí uvedených projektů indikuje výši bodového hodnocení).

S předkladateli přijatých návrhů projektů (skupina A) bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními výběrové komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto mimořádného dotačního výběrového řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 9. září 2011

Jan Látal, vedoucí pracovní skupiny transformační spolupráce Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

 

přílohy

vysledky___tabulka_MENA2011.doc 34 kB doc (Word dokument) 29.9.2011

.