Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky výběrového řízení na rok 2011

 

(Archivní článek, platnost skončena 15.12.2014.)

Výběrová komise pro dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce v roce 2011 zasedla dne 2. prosince 2010. Její rozhodnutí najdete v příloze k tomuto článku.

 

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce  2011

 Dne 1. 9. 2010 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty transformační spolupráce na rok 2011, resp. na projekty s termínem zahájení v r. 2011. Termín pro dodání návrhů projektů do veřejné soutěže byl stanoven na 11. 10. 2010 16:00. Dne 15. 10. 2010 zasedla obálková komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů předložených pro r. 2011. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Vyřadila 4 nevyhovující projekty. Z celkového počtu 39 přijatých návrhů jich bylo do výběrového řízení postoupeno 35. Jeden projekt byl dodán po uzávěrce a nebyl tudíž dále hodnocen.

Tyto projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení.

V prvním kole byly návrhy hodnoceny pracovníky Odboru lidských práv a transformační politiky na základě předem stanovených (zveřejněných) kritérií a spolu s vyjádřením příslušných teritoriálních odborů a zastupitelských úřadů postoupeny do druhého kola členům výběrové komise.

Komise složená ze zástupců MZV a tří externích odborníků zasedla dne 2. prosince 2010.

Složení výběrové komise:

Helena Štohanzlová, vedoucí pracovní skupiny transformační spolupráce Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předsedkyně komise,

Jiří Kuděla, ředitel Kanceláře strategií, analýz a plánování MZV,

Viktor Velek, referent odboru Společné zahraniční a bezpečnostní politiky MZV,

Jiří Knitl, pracovník České rozvojové agentury,

David Stulík, pracovník Delegace Evropské komise v Kyjevě, v minulosti působil jako vedoucí východoevropské sekce společnosti Člověk v tísni a v Nadaci pro rozvoj občanské společnosti,

Vlasta Hirtová, vedoucí programu East East, Nadace Open Society Fund Praha,

Gabriela Svárovská, nezávislá expertka.

Dále byly přítomni pracovníci odboru LPTP: Barbora Řepová a Jan Látal.

Komise se vyjádřila jednotlivě ke všem projektům a rozdělila je na základě svých rozhodnutí do dvou skupin - tabulku přijatých a zamítnutých návrhů najdete níže (pořadí uvedených projektů indikuje výši bodového hodnocení).

S předkladateli přijatých návrhů projektů (skupina A) bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními výběrové komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 13. prosince 2010

Helena Štohanzlová, vedoucí pracovní skupiny transformační spolupráce Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

přílohy

Výsledky TRANS 2011 79 kB doc (Word dokument) 14.12.2010

.