Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zápis z otevírání obálek

 

(Archivní článek, platnost skončena 01.11.2013.)

 

Protokol o otevírání obálek s návrhy projektů transformační spolupráce předložených ve výběrovém dotačním řízení

MZV ČR

Dne 15.10. 2010 ve 10.30 hod. zasedla komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů předložených ve výběrovém dotačním řízení na projekty transformační spolupráce pro r. 2011. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 1. 9. 2010. Termín pro dodání návrhů projektů do veřejné soutěže byl stanoven na 11. 10. 2010 16.00 hod. Obálková komise zasedla ve složení:

1.      Olga Zdrálková, referentka Odboru rozvojové spolupráce

2.      Jan Látal, referent Odboru lidských práv a transformační politiky

3.      Helena Štohanzlová, vedoucí pracovní skupiny Programu transformační spolupráce

Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce, z hlediska požadavků stanovených ve vyhlášení výběrového řízení a vyhodnotila je takto:

Celkový počet přijatých návrhů projektů:                                 39

Nevyhovující (vyřazené návrhy):                                               4

Počet návrhů postoupených do výběrového řízení:                   35

Počet obálek doručených po uzávěrce:                          1

             Vyhovující nabídky budou posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení, závěrečné rozhodnutí učiní hodnotící komise, jejíž složení bude zveřejněno spolu s výsledky výběrového řízení do 15. 12. 2010.

Podpisy členů komise potvrzují výše popsaný záznam. Zároveň stvrzují, že žádný ze členů obálkové komise se nepodílel na zpracování žádného z předložených projektů a ani nemá soukromě motivovaný zájem na úspěchu kteréhokoli z nich.

V Praze dne 15. října 2010

přílohy

Přehled projektů z obálkové komise 76 kB doc (Word dokument) 7.11.2010

.