Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Protokol o otevírání obálek s návrhy projektů transformační spolupráce předložených ve výběrovém dotačním řízení

 

Dne 20.10. 2010 v 10.30 hod. zasedla komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů předložených ve výběrovém dotačním řízení na projekty transformační spolupráce pro r. 2012. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 9. 9. 2011. Termín pro dodání návrhů projektů do veřejné soutěže byl stanoven na 17. 10. 2011 16.00 hod.

Obálková komise zasedla ve složení:

1.      Nicol Adamcová, referentka Odboru rozvojové spolupráce

2.      Jan Látal, referent Odboru lidských práv a transformační politiky

3.      Barbora Řepová, referentka Odboru lidských práv a transformační politiky

4.      Jan Blažek, referent Odboru lidských práv a transformační politiky

Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce, z hlediska požadavků stanovených ve vyhlášení výběrového řízení a vyhodnotila je takto:

Celkový počet přijatých návrhů projektů: 47
Nevyhovující (vyřazené návrhy): 4
Počet návrhů postoupených do výběrového řízení:   43
Počet obálek doručených po uzávěrce: 0

            Vyhovující nabídky budou posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení, závěrečné rozhodnutí učiní hodnotící komise, jejíž složení bude zveřejněno spolu s výsledky výběrového řízení do 15. 12. 2011.

V Praze dne 24. října 2010


Zápis z otevírání obálek s návrhy projektů transformační spolupráce MZV ČR pro rok 2012

V Praze dne 24. října 2011

Číslo Organizace Název projektu Vyhovuje/ Nevyhovuje
1 Neslyšící s nadějí Podpora rozvoje profese tlumočníka znakového jazyka v Srbsku Vyhovuje
2 Burma Center Prague Indická základna pro transformaci Barmy Vyhovuje
3 Partners Czech Evropa našima očima Vyhovuje
4 Oli Mali Klub "Kontejner" Nevyhovuje, nesplňuje cíle Programu
5 SLOVO 21 ROMANE DŽUVLIJA - romské ženy mezi tradicí a emancipací Vyhovuje
6 Sdružení evangelické mládeže Podpora občanských aktivit církví na Kubě Vyhovuje
7 VP Consult Podpora vzniku, rozvoje a udržitelnosti NNO v opštině Šabac a opštině Leskovac, Srbsko Vyhovuje
8 Nesehnutí Přesunem transformační zkušenosti českých NNO a médií k podpoře občanské participace a nezávislé žurnalistiky v Gruzii II. Vyhovuje
9 Agora Studentská Agora pro Bosnu a Hercegovinu - prostřednictvím dialogu k vzájemnému porozumění a větší občanské angažovanosti mládeže Vyhovuje
10 Agora Zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů na místní úrovni v Moldavsku Vyhovuje
11 Organizace pro pomoc uprchlíkům Výuka k občanství interaktivní formou (region Khashuri, vnitřní Gruzie) Vyhovuje
12 Organizace pro pomoc uprchlíkům Podpora činnosti ukrajinských nevládních organizací prostřednictvím vzdělávacích programů Vyhovuje
13 Organizace pro pomoc uprchlíkům Posílení kapacit nevládních organizací v moldavském regionu Podněstří Vyhovuje
14 CDK Vzdělávací institut pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině (VIDOS) - III. Ročník Vyhovuje
15 Libri Prohibiti inCUBAdora Vyhovuje
16 EUROPEUM Podpora vzniku expertní debaty na klíčová témata euroatlantické integrace v Bosně a Hercegovině Vyhovuje
17 EUROPEUM Posílení nezávislých think-tanků při demokratizaci a reformě Egypta Vyhovuje
18 Člověk v tísni Posílení občanské angažovanosti krymské veřejnosti Vyhovuje
19 La Strada Posílení role organizace Novi Put v boji proti obchodování s lidmi Vyhovuje
20 Člověk v tísni Podpora rozvoje občanské společnosti v regionu Horního Egypta Vyhovuje
21 Člověk v tísni Partnerství pro běloruský nevládní sektor Vyhovuje
22 Člověk v tísni Aktivní zapojení mladých do života obce - podpora přirozeného rozvoje občanské společnosti v Gruzii Vyhovuje
23 ADRA Posilování a rozvoj občanské společnosti a demokratických sil v Karenském státě (Barma) Vyhovuje
24 ADRA Gruzie: Posílení kapacit občanského sektoru v oblasti ochrany práv žen Vyhovuje
25 Město Valašské Meziříčí Podpora otevřenosti místní samosprávy ve městě Čačak Vyhovuje
26 Poradna pro občanství Strategickou litigací k podpoře lidských práv Vyhovuje
27 CzechINVENT Znalosti a zkušenosti pro spolupráci ve vědě, výzkumu, inovacích - přenos českého know-how do Moldavska Vyhovuje
28 CzechINVENT Kosovo - pilotní projekt akreditace měst a obcí "Investment friendly municipality" Vyhovuje
29 Transparency International Otevřeně o korupci v Moldávii Vyhovuje
30 Transparency International Svobodné informace do gruzínských regionů Vyhovuje
31 Občanské Bělorusko Zvyšování angažovanosti občanů v Bělorusku Vyhovuje
32 Transitions Projekt konzultací a technické podpory pro gruzínská nezávislá média Vyhovuje
33 Transitions Bělorusko: aktivovat neaktivní prostřednictvím sociálních sítí Vyhovuje
34 Transitions Moldavsko: pomoc novým/ sociálním médiím zařadit se do hlavního proudu Vyhovuje
35 Arcidiecézní charita Praha Zajištění přístupu běloruské mládeže k informačním technologiím a informacím o aktuálních společenských tématech Nevyhovuje, chybějící dokumenty 
36 Organizace pro pomoc uprchlíkům Předání zkušeností z přístupových jednání a aproximace k právu EU Vyhovuje
37 Organizace pro pomoc uprchlíkům Hlasy mladé Bosny a Hercegoviny Vyhovuje
38 Charita Podpora občanské účasti v rozhodovacích procesech místní samosprávy II, Batumi, autonomní republika Adžára Vyhovuje
39 Charita Kragujevčané sobě. Podpora občanské účasti na rozhodovacích procesech v městě Kragujevaci s důrazem na otázky městského plánování a životního prostředí Nevyhovuje, chybějící dokumenty 
40 Charita Podpora neziskového sektoru v Moldavsku Vyhovuje
41 Charita Předávání zkušeností a budování kapacity místního partnera v sektoru obnovy místní obživy - Myanmar Vyhovuje
42 Statutární město Pardubice Podpora dobrého vládnutí a udržitelného rozvoje města Melitopol Vyhovuje
43 Člověk v tísni Transformace irácké společnosti: podpora aktivního zapojení mladých lidí do občanské společnosti Vyhovuje
44 AMO Upevňování demokratického povědomí v egyptské společnosti Vyhovuje
45 AMO Alternativní vzdělávání pro učitele Krymu a Ukrajiny Vyhovuje
46 AMO Alternativa pro běloruské školy Nevyhovuje, chybějící dokumenty 
47 Centrum pro komunitní práci střední Morava Podpora rozvoje komunikace občanské společnosti a místní správy Vyhovuje
.