Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky výběrového řízení na rok 2012

 

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2012

Dne 9. 9. 2011 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty transformační spolupráce na rok 2012, resp. na projekty s termínem zahájení v r. 2012. Termín pro dodání návrhů projektů do veřejné soutěže byl stanoven na 16. 10. 2011 16:00. Dne 20. 10. 2011 zasedla obálková komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů předložených pro r. 2012. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Vyřadila 4 nevyhovující projekty. Z celkového počtu 47 přijatých návrhů jich bylo do výběrového řízení postoupeno 44.

Tyto projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení.

V prvním kole byly návrhy hodnoceny pracovníky Odboru lidských práv a transformační politiky na základě předem stanovených (zveřejněných) kritérií a spolu s vyjádřením příslušných teritoriálních odborů a zastupitelských úřadů postoupeny do druhého kola členům výběrové komise.

Komise složená ze zástupců MZV a tří externích odborníků zasedla dne 8. prosince 2011.

Složení výběrové komise:

Jan Látal, vedoucí pracovní skupiny transformační spolupráce Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předseda komise,

Martina Tauberová, tajemnice prvního náměstka ministra zahraničních věcí,

Nicol Adamcová, pracovnice Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV,

Patra Postlerová, pracovnice Odboru politik Evropské unie MZV,

David Stulík, pracovník Delegace Evropské komise v Kyjevě, v minulosti působil jako vedoucí východoevropské sekce společnosti Člověk v tísni a v Nadaci pro rozvoj občanské společnosti,

Vlasta Hirtová, vedoucí programu East East, Nadace Open Society Fund Praha (v nepřítomnosti),

Helena Štohanzlová, nezávislá expertka.

Dále byly přítomni pracovníci odboru LPTP Barbora Řepová a Jan Blažek, zástupkyně odboru OJVE Dagmar Minaříková, zástupce odboru ASIE Michal Svoboda, zástupce odboru BVA Jiří Slavík a zástupce odboru AMER Jan Levitner.

Komise se vyjádřila jednotlivě ke všem projektům a rozdělila je na základě svých rozhodnutí do tří skupin:

1) návrhy projektů přijaté

2) návrhy projektů na rezervní listině

3) návrhy projektů nepřijaté.

(Tabulku naleznete v příloze)

S předkladateli přijatých návrhů projektů (skupina A) bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními výběrové komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 14. prosince 2011

Jan Látal, vedoucí pracovní skupiny transformační spolupráce Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

přílohy

Seznam neschválených projektů 39 kB xls (Excel tabulka) 10.9.2012

Seznam podpořených projektů 37 kB xls (Excel tabulka) 10.9.2012

Seznam rezervních projektů 28 kB xls (Excel tabulka) 10.9.2012

.