Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Protokol o otevírání obálek s návrhy projektů transformační spolupráce předložených ve výběrovém dotačním řízení MZV ČR na rok 2013

 

(Archivní článek, platnost skončena 24.10.2013.)

Dne 16.10.2012 v 10.00 hod. zasedla komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů předložených ve výběrovém dotačním řízení na projekty transformační spolupráce pro r. 2013. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 5.9.2012. Termín pro dodání návrhů projektů do veřejné soutěže byl stanoven na 15.10.2012 v 16.00 hod.

Obálková komise zasedla ve složení:

1.      Hana Volná, zástupkyně ředitelky Odboru rozvojové spolupráce

2.      Jan Blažek, referent Odboru lidských práv a transformační politiky

3.      Jana Rácová, referentka Odboru lidských práv a transformační politiky

Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce, z hlediska požadavků stanovených ve vyhlášení výběrového řízení a vyhodnotila je takto:

Celkový počet přijatých návrhů projektů:                             62

Nevyhovující (vyřazené návrhy):                                           6

Počet návrhů postoupených do výběrového řízení:               56

Počet obálek doručených po uzávěrce:                                  0

 

            Vyhovující nabídky budou posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení, závěrečné rozhodnutí učiní hodnotící komise, jejíž složení bude zveřejněno spolu s výsledky výběrového řízení do 17. 12. 2012.


Zápis z otevírání obálek s návrhy projektů transformační spolupráce MZV ČR pro rok 2013

Číslo žádosti Organizace Název projektu  

Vyhovuje/

nevyhovuje

 

1 Transitions, o.s. Využívání nových médií k společenské změně v Moldavsku   Vyhovuje
2 Transitions, o.s. Aktivovat neaktivní prostřednictvím sociálních sítí, rok druhý   Vyhovuje
3 Transitions, o.s. Budování schopností online - E-learningová platforma pro občanský aktivismus a networking   Vyhovuje
4 Transitions, o.s. Multimedia and Minoritie: Empowering Journalists to Promote Reconciliation in the South Caucasus   Nevyhovuje – chybějící rozpočet
5 Organizace pro pomoc uprchlíkům Podpora zavádění interaktivní formy výuky k občanství (region Khashuri, vnitřní Gruzie)   Vyhovuje
6 Organizace pro pomoc uprchlíkům Debatuj a respektuj!   Vyhovuje
7 Organizace pro pomoc uprchlíkům Posílení kapacit NGO v Podněstří   Vyhovuje
8 Člověk v tísni Podpora aktivního zapojení mladých lidí do irácké občanské společnosti   Vyhovuje
9 Člověk v tísni Podpora občanské společnosti v prosazování lidských práv a demokratické transformace v Egyptě   Vyhovuje
10 Člověk v tísni Partneství pro běloruský nevládní sektor   Vyhovuje
11 Člověk v tísni Posilování občanské společnosti VIII - Podpora malých nevládních organizací v Podněstří a občanských iniciativ ve vybraných regionech Moldavska   Vyhovuje
12 Člověk v tísni Podpora občanské společnosti na Kubě   Vyhovuje
13 Člověk v tísni Barmské projekty   Vyhovuje
14 Člověk v tísni Posílení občanského aktivismu na Ukrajině   Vyhovuje
15 FAMU Barmské filmové mikrogranty "Smíření" a "Civilizace a příroda"   Vyhovuje
16 Arcidiecézní charita Praha Školení běloruských pracovníků NNO působících v sociálních službách   Vyhovuje
17 Svaz měst a obcí ČR Komunikace s veřejností na místní úrovni - zvyšování  kompetencí moldavských měst a Kongresu místních samospráv Moldavska   Vyhovuje
18 Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci Pracovní socializace vysokoškolských studentů zahraničního obchodu   Nevyhovuje – záměr není v souladu s cíli Programu
19 Burma Centre Prague Budování právního státu v Barmě   Vyhovuje
20 VP Consult, o.s. Podpora rozvoje nezávislých médií pro svobodné šíření informací v opštině Sabac a opštině Leskovac, Srbsko   Vyhovuje
21 PRO-EUROPE Podpora aktivace mladých lidí a nezávislých médií v multikulturním prostředí Srbska   Nevyhovuje – chybějící rozpočet
22 Transparency International ČR Cesta k právu - podpora protikorupčních aktivit v Egyptě   Vyhovuje
23 Transparency International ČR Minimální pravidla transparentnosti veřejných zakázek   Vyhovuje
24 ADRA Posílení kapacit a zefektivnění spolupráce občanského sektoru, státní správy a samosprávy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Srbsku   Vyhovuje
25 ADRA Podpora společenského kapitálu a lidských práv etnických menšin, Čjinský stát   Vyhovuje
26 Sdružení evangelické mládeže v České republice Podpora občanských aktivit církví na Kubě   Vyhovuje
27 Partners Czech, o.p.s. Školy bez diskriminace   Vyhovuje
28 Město Prachatice Východní partnerství: Předávání transformační zkušenosti v Gruzii   Vyhovuje
29 Libri Prohibiti inCUBAdora   Vyhovuje
30 Centrum pro demokracii Posílení zapojení občanské společnosti a veřejnosti do volebního procesu v Barmě   Vyhovuje
31 Sdružení Splav Partnerství pro rozvoj venkova v opštině Bela Crkva (Srbsko)   Nevyhovuje – kofinancování 100% z veřejných rozpočtů
32 CzechINVENT Technologická agentura, o.p.s. Podpora spolupráce kosovské státní správy a místní samosprávy při budování průmyslových zón   Vyhovuje
33 Občanské sdružení Slovo 21 Romské ženy mezi tradicí a emancipací   Vyhovuje
34 AGORA CE Využití orální historie a debatování  při posilování občanské společnosti v Moldavsku   Vyhovuje
35 AGORA CE Studentská Agora pro Bosnu a Hercegovinu - prostřednictvím dialogu k vzájemnému porozumění a větší občanské angažovanosti mládeže   Vyhovuje
36 AGORA CE Podpora rozvoje aktivní občanské participace v Gruzii   Vyhovuje
37 La Strada Strategickým zastupováním za lidská práva na Ukrajině a v Moldávii   Vyhovuje
38 Multikulturní centrum Praha, o.s. Prevence xenofobie a posilování občanské společnosti v Bosně a Hercegovině   Vyhovuje
39 Regionální Environmentální Centrum Posilování organizační životaschopnosti environmentálních organizací občanské společnosti prostřecnitvím nástrojů organizační životaschopnosti   Vyhovuje
40 Regionální Environmentální Centrum Značení místních produktů v chráněných oblastech Bosny a Hercegoviny   Nevyhovuje – záměr není v souladu s cíli Programu
41 PIMTA o.s. Bělorusko: dokumentární video na podporu občanské společnosti   Vyhovuje
42 Centrum pro studium demokracie a kultury Burma Center for Transitional Studies   Vyhovuje
43 Centrum pro studium demokracie a kultury Projektová praxe a nová média: podpora občanské společnosti na Ukrajině   Vyhovuje
44 Europeum Rozvoj partnerství pro místní iniciativy   Vyhovuje
45 PASOS Democratic Policy Academy   Vyhovuje
46 Asociace pro mezinárodní otázky Občanské vzdělávání pro běloruské školy   Vyhovuje
47 Asociace pro mezinárodní otázky Civic Pole: mapping and connecting civil society efforts in Egypt   Vyhovuje
48 Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko Zvyšování angažovanosti občanů v Bělorusku   Vyhovuje
49 Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko Evropské rádio pro Bělorusko - podpora nezávislého zpravodajství v Bělorusku   Vyhovuje
50 Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci Podpora aktivního zapojení mladých lidí v severozápadních regionech Moldavska do života místní komunity prostřednictvím modelového dotačního řízení   Vyhovuje
51 EDUCON Kamerou, tužkou i sprejem   Vyhovuje
52 Nesehnutí Brno Pilotní projekt na podporu občanské participace v Jižní Osetii přenosem české transformační zkušenosti   Vyhovuje
53 Charita Česká Republika Podpora občanské participace v rurálních oblastech  regionu Cahul   Vyhovuje
54  Charita Česká Republika Hlas mládeže Kosova   Vyhovuje
55 Charita Česká Republika Budování kapacit neziskových organizací ve vesnických oblastech regionu Mandalay a Mon - Myanmar   Nevyhovuje – žádost o dotaci nad 90%
56 Charita Česká Republika Zvyšování kapacit rad mládeže na území severovýchodní Bosny a Hercegoviny   Vyhovuje
57 Charita Česká Republika Aktivní mládež v péči o veřejný prostor   Vyhovuje
58 Charita Česká Republika Podpora rozvoje mládeže v Batumi, Gruzie   Vyhovuje
59 Charita Česká Republika Podpora aktivit občanské společnosti v Iráku   Vyhovuje
60 Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva Strategickou litigací proti nerovnému zacházení   Vyhovuje
61 Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva Jak na situační testing?   Vyhovuje
62 CzechINVENT Podpora zapojení Moldavska do evropských sítí a mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích - předání českých zkušeností   Vyhovuje
.