Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky výběrového řízení Programu transformační spolupráce na rok 2013

 

(Archivní článek, platnost skončena 20.12.2013.)

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2013.

Dne 5. 9. 2012 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty transformační spolupráce na rok 2013, resp. na projekty s termínem zahájení v r. 2013. Termín pro dodání návrhů projektů do veřejné soutěže byl stanoven na 15. 10. 2012, 16 hodin. Dne 16. 10. 2012 zasedla obálková komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů předložených pro r. 2013. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Vyřadila 6 nevyhovujících projektů. Z celkového počtu 62 přijatých návrhů jich bylo do výběrového řízení postoupeno 56.

Tyto projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení.

V prvním kole byly návrhy hodnoceny pracovníky Odboru lidských práv a transformační politiky, příslušnými teritoriálními odbory a zastupitelskými úřady. Následně byly postoupeny do druhého kola členům výběrové komise.

Komise složená ze zástupců MZV a tří externích odborníků zasedla dne 18. prosince 2012.

Složení výběrové komise:                                  

Veronika Bajgarová, ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky MZV, předsedkyně komise,

Adam Hradilek, Ústav pro studium totalitárních režimů,

Milan Konrád, pracovník Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV,

Klára von Kriegsheim Kadlecová, tajemnice vrchního ředitele Sekce bezpečnostně multilaterální MZV,

Marie Peřinová, Nadace Open Society Fund Praha,

Erik Siegl, tajemník vrchního ředitele Sekce mimoevropských zemí MZV,

Helena Štohanzlová, nezávislá expertka,

Dále byli přítomni: ředitelka Odboru států Asie a Pacifiku Hana Mottlová, zástupci odboru Odboru států jihovýchodní Evropy Veronika Senjuková a Pavel Baldík, zástupce Odboru států Blízkého východu a severní Afriky Jiří Slavík, zástupkyně Odboru amerických států Adéla Sýkorová , pracovníci Odboru lidských práv a transformační spolupráce Petra Hojni, Jana Rácová a Jan Blažek.

Komise se vyjádřila jednotlivě ke všem projektům a rozdělila je na základě svých rozhodnutí do tří skupin:

1) návrhy projektů přijaté,

2) návrhy projektů na rezervní listině (mohou být podpořeny v případě, že některý z podpořených projektů realizován nebude),

3) návrhy projektů nepřijaté.

(Tabulky naleznete v příloze)

S předkladateli přijatých návrhů projektů (skupina A) bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními výběrové komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 19. prosince 2012

Veronika Bajgarová, ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

přílohy

nepodpořené projekty 2013 80 kB xls (Excel tabulka) 19.12.2012

projekty rezerva 2013 86 kB xls (Excel tabulka) 19.12.2012

podpořené projekty 2013 101 kB xls (Excel tabulka) 19.12.2012

.