Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vyhlášení výběrového dotačního řízení Programu transformační spolupráce na rok 2015

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2015.

Výběrové dotační řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d), f), g), j) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ČR č. 92 z 1. února 2010, usnesením vlády ČR č. 480 ze dne 25. června 2014 k plánu k zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2015 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2017.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV") poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů Programu transformační spolupráce (dále jen „Program TRANS"), jejímž cílem je rozvoj a stabilizace politickýchsystémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí 25 000 000 Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena.

O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních zemích Programu TRANS: Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina.

Informační seminář pro žadatele se bude konat dne 19. září 2014 v 11:00, v budově MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1. Účast prosím potvrďte do 17. 9. 2014 na email: barbora_jungova@mzv.cz

Více informací k výběrovému řízení a podmínkám najdete v přílohách níže.

V Praze dne 28. srpna 2014


přílohy

VDŘ 2015 FINAL 91 kB doc (Word dokument) 28.8.2014

Příloha_III_Tabulka výstupů 42 kB doc (Word dokument) 28.8.2014

Příloha_II_Vzor_logického_rámce 45 kB doc (Word dokument) 28.8.2014

Příloha_I_projektový formulář 376 kB doc (Word dokument) 28.8.2014

Příloha_IV_harmonogram_výstupů 66 kB doc (Word dokument) 28.8.2014

Příloha_V_Vzor_rozpočet 55 kB xls (Excel tabulka) 28.8.2014

Příloha_VI_Zadost_dotace 126 kB doc (Word dokument) 28.8.2014

Příloha_VII_Osnova 34 kB doc (Word dokument) 28.8.2014

Příloha_VII_Uznatelné náklady 82 kB doc (Word dokument) 28.8.2014

Prezentace Seminář TRANS 19.9. 2014 386 kB ppt (Prezentace) 24.9.2014

.