Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky výběrového dotačního řízení na projekty zaměřené na podporu demokratické transformace Ukrajiny v roce 2014

 

Dne 10.6.2014 byly vyhlášeny výsledky výběrového dotačního řízení na projekty zaměřené na podporu demokratické transformace Ukrajiny v roce 2014.

Dne 14. 05. 2014 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty zaměřené na podporu demokratické transformace Ukrajiny v roce 2014. Termín pro dodání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 29. 05. 2014, 14 hodin. Dne 29. 05. 2014 se uskutečnilo otevírání obálek došlých žádostí o dotaci. Účastníci otevírání obálek zkontrolovali, zda jednotlivé žádosti o dotace splňují všechna formální kritéria zadaná ve vyhlášení výběrového dotačního řízení. Z celkového počtu 12 přijatých návrhů byly všechny postoupeny k hodnocení výběrovou komisí. Protokol o otevírání obálek naleznete v příloze.

Žádosti o dotace, které splnily formální kritéria, byly posouzené výběrovou komisí, jež měla při svém hodnocení k dispozici vyjádření příslušného zastupitelského úřadu.

Komise složená ze tří zástupců MZV a jednoho externího odborníka zasedla dne 6. června 2014.

Složení výběrové komise:                                  

Veronika Bajgarová, ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky MZV ČR, předsedkyně komise,

Irena Blehová, tajemnice prvního náměstka MZV ČR, členka Komise

Jan Černík, projektový manažer, Česká rozvojová agentura, člen Komise

Luboš Veselý, referent Odboru severní a východní Evropy MZV ČR, člen Komise

Barbora Jungová, Odbor lidských práv a transformační politiky MZV, administrátorka Komise

Dále byli přítomni zástupci Odboru lidských práv a transformační politiky MZV ČR Jan Látal a Jan Blažek.

Komise se vyjádřila jednotlivě ke všem projektům a rozdělila je na základě svých rozhodnutí do tří skupin:

1) podpořené návrhy projektů,

2) návrh projektu na rezervní listině (může být podpořen v případě, že budou zbývat prostředky v rámci podpory demokratické transformaci Ukrajiny),

3) návrhy projektů nepodpořené.

Tabulku se seznamem podpořených a rezervních projektů naleznete v příloze.

S předkladateli podpořených návrhů projektů bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními Komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 10. června 2014

Veronika Bajgarová, ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

přílohy

VDŘ Ukrajina 2014 - výsledky 36 kB xls (Excel tabulka) 11.6.2014

Obálková komise VŘ Ukrajina 2014 39 kB doc (Word dokument) 10.6.2014

.