Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky výběrového dotačního řízení na projekty zaměřené na podporu demokratické transformace Ukrajiny v roce 2014

 

Dne 10.6.2014 byly vyhlášeny výsledky výběrového dotačního řízení na projekty zaměřené na podporu demokratické transformace Ukrajiny v roce 2014.

Dne 14. 05. 2014 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty zaměřené na podporu demokratické transformace Ukrajiny v roce 2014. Termín pro dodání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 29. 05. 2014, 14 hodin. Dne 29. 05. 2014 se uskutečnilo otevírání obálek došlých žádostí o dotaci. Účastníci otevírání obálek zkontrolovali, zda jednotlivé žádosti o dotace splňují všechna formální kritéria zadaná ve vyhlášení výběrového dotačního řízení. Z celkového počtu 12 přijatých návrhů byly všechny postoupeny k hodnocení výběrovou komisí. Protokol o otevírání obálek naleznete v příloze.

Žádosti o dotace, které splnily formální kritéria, byly posouzené výběrovou komisí, jež měla při svém hodnocení k dispozici vyjádření příslušného zastupitelského úřadu.

Komise složená ze tří zástupců MZV a jednoho externího odborníka zasedla dne 6. června 2014.

Složení výběrové komise:                                  

Veronika Bajgarová, ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky MZV ČR, předsedkyně komise,

Irena Blehová, tajemnice prvního náměstka MZV ČR, členka Komise

Jan Černík, projektový manažer, Česká rozvojová agentura, člen Komise

Luboš Veselý, referent Odboru severní a východní Evropy MZV ČR, člen Komise

Barbora Jungová, Odbor lidských práv a transformační politiky MZV, administrátorka Komise

Dále byli přítomni zástupci Odboru lidských práv a transformační politiky MZV ČR Jan Látal a Jan Blažek.

Komise se vyjádřila jednotlivě ke všem projektům a rozdělila je na základě svých rozhodnutí do tří skupin:

1) podpořené návrhy projektů,

2) návrh projektu na rezervní listině (může být podpořen v případě, že budou zbývat prostředky v rámci podpory demokratické transformaci Ukrajiny),

3) návrhy projektů nepodpořené.

Tabulku se seznamem podpořených a rezervních projektů naleznete v příloze.

S předkladateli podpořených návrhů projektů bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními Komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 10. června 2014

Veronika Bajgarová, ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky MZV

přílohy

VDŘ Ukrajina 2014 - výsledky 36 kB xls (Excel tabulka) 11.6.2014

Obálková komise VŘ Ukrajina 2014 39 kB doc (Word dokument) 10.6.2014

.