Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mezinárodní humanitární právo a trestní soudnictví

 

Mezinárodní humanitární právo je významnou součástí mezinárodního práva, které se aplikuje v době ozbrojeného konfliktu. Česká republika je smluvní stranou ženevských úmluv z roku 1949, všech jejich třech dodatkových protokolů a dalších smluv z této oblasti. Ministerstvo zahraničních věcí předsedá Národní skupině pro implementaci mezinárodního humanitárního práva, která je stálým koordinačním a poradním orgánem pro zúčastněné subjekty v otázkách souvisejících s problematikou mezinárodního humanitárního práva.

Mezinárodní trestní soudnictví je důležitým prvkem podpory šíření respektu práva lidských práv a humanitárního práva, vlády práva a principu dobrého vládnutí, které patří mezi základní pilíře české zahraniční politiky. Ministerstvo zahraničních věcí je gestorem Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a předsedá komisi pro výběr kandidáta pro funkci soudce Mezinárodního trestního soudu (soudcem Mezinárodního trestního soudu pro funkční období 2012-2021 byl v prosinci 2011 zvolen soudce Nejvyššího soudu, JUDr. Robert Fremr). Ministerstvo zahraničních věcí dále předsedá pracovní skupině Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva pro mezinárodní trestní soudnictví, podílí se na aktivitách EU ve vztahu k mezinárodnímu trestnímu soudnictví (které vycházejí zejména z Rozhodnutí  Rady 2011/168/SZBP ze dne 21. března 2011 o Mezinárodním trestním soudu a na něj navazující Akční plán) a zajišťuje účast České republiky na práci Shromáždění smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.

.