Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mezinárodní smlouvy

 

Databáze Evidence mezinárodních smluv umožňující interaktivní vyhledávání


Seznam vyhlášených mezinárodních smluv , k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je Česká republika vázána, a které jsou v evidenci MZV (aktualizace 2. 4. 2013)

Seznam tedy neobsahuje smlouvy, které sice byly ratifikovány prezidentem republiky, ale k jejich ratifikaci se nevyjadřoval zákonodárný sbor nebo nebyly vyhlášeny; neobsahuje dále smlouvy, které byly schváleny pouze vládou anebo jednotlivým ministrem. Seznam je členěn následovně:

a) Dvoustranné smlouvy seřazené podle států a mezinárodních organizací
Řazení je abecední na základě zkrácených názvů států a mezinárodních organizací.

b) Mnohostranné smlouvy seřazené podle problematiky, kterou se převážně zabývají - tzv. deskriptorů
Seznam neobsahuje výsledky jednání o právním nástupnictví do smluv bývalého Československa v těch případech, kdy tato jednání dosud nebyla ukončena.


Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv zveřejňuje Ministerstvo vnitra v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Aktuálně jsou zveřejňovány všechny nově vydávané částky Sbírky. Průběžně jsou zpracovávány a zveřejňovány všechny částky Sbírky vydané v předchozích letech. Tímto způsobem dochází k postupnému naplňování uvedeného zákona.


Evidence mezinárodních smluv spadá do agendy mezinárodněprávního odboru MPO MZV ČR.

přílohy

Seznam vyhlášených mezinárodních smluv 452 kB pdf (Acrobat dokument) 1.7.2013

.