Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Středoevropská iniciativa

 

Středoevropská iniciativa (Central European Initiative - CEI/SEI) je regionální sdružení 18 zemí. Středoevropská iniciativa se zaměřuje na rozvoj spolupráce členských zemí a podporuje ty členské země, které nejsou členy EU, při jejich začleňování do procesu evropské integrace a ke zlepšení jejich přístupu k EU.

Napomáhá procesu jejich transformace, jakož i rozvoji regionální spolupráce v řadě oblastí. Středoevropská iniciativa pracuje v podmínkách vzájemného pochopení a konsensu. Připravuje, zajišťuje a hodnotí národní i mezinárodní projekty. Je zaměřena na posilování soudržnosti a solidarity v Evropě a úsilí vyhnout se vzniku nových dělících čar na kontinentu.

Historie SEI

SEI byla založena v roce 1989 čtyřmi zeměmi - Itálií, Jugoslávií, Maďarskem a Rakouskem. V dalším roce byla rozšířena o Československo (tzv. Pentagonála) a v roce 1991 i o Polsko. Postupně se organizace rozšiřovala o další země střední, východní a jihovýchodní Evropy. Po přistoupení Bulharska a Rumunska do EU v roce 2007 je v současné době z celkového počtu 18 členských zemí SEI již 10 států členy EU.

Členské země SEI

Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko,  Ukrajina.

Struktura a orgány SEI

Předsednictví v SEI je rotující, s roční funkční periodou. Česká republika předsedala SEI v r. 1999. V roce 2013 bylo předsednickou zemí Maďarsko, v roce 2014 předsedá SEI Rakousko.  

Výkonný sekretariát se sídlem v Terstu zajišťuje běžnou činnost SEI. Nejvyšším orgánem SEI je setkání předsedů vlád členských zemí. Aktivity SEI, převážně ve formě projektů, jsou financovány z fondů SEI, do kterých přispívají členské země. Výběr a financování projektů schvaluje Výbor národních koordinátorů SEI. Aktivity SEI jsou zaměřeny především na následující oblasti: udržitelné zemědělství, rozvoj lidských zdrojů, udržitelná energetika, ochrana klimatu a životního prostředí, doprava, informační společnost, média, regionální a přeshraniční spolupráce, věda a technologie, rozvoj podnikání, mezikulturní spolupráce, menšiny.  ČR se angažuje především v oblasti rozvoje lidských zdrojů každoročním organizováním konference SEI „Fórum lidské zdroje“ v Praze v letech 2005 – 2013. V roce 2011 podpořilo MZV tuto aktivitu v rámci SEI dobrovolným příspěvkem ve výši 350 tis. Kč. K informování široké veřejnosti slouží "CEI Newsletter" vydávaný výkonným sekretariátem SEI v Terstu. CEI Newsletter, jakož i všechny další relevantní informace o činnosti SEI, jsou dostupné na webové stránce www.cei.int

Základní dokumenty SEI

 • CEI Guidelines and Rules of Procedure
 • CEI Repositioning - 2007
 • CEI Co-operation Fund Regulations
 • CEI Solidarity Fund
 • CEI Instrument for the Protection of Minority Rights
 • CEI – UNEP Memorandum of Understanding 2006
 • CEI - UNECE Memorandum of Understanding
 • Parliamentary Dimension Working Procedures 2006

Úrovně schůzek v rámci SEI

·  předsedové vlád (vrcholná schůzka), každoročně na podzim;

·  ministři zahraničních věcí,  každoročně na jaře; 

·  resortní ministři, nepravidelně dle priorit předsednické země;

·  Výbor národních koordinátorů SEI, pravidelně 5x ročně.

Kromě uvedených schůzek se nepravidelně dle aktuální potřeby konají různé akce pracovních skupin, projektových a dalších orgánů SEI.

Nejdůležitější akce plánované v roce 2014:

·  pravidelná schůzka ministrů zahraničních věcí SEI, Vídeň, 3. června 2014;

 • EU Danube Strategy Conference, Vídeň, 27. června 2014;
 • kulatý stůl ministrů hospodářství SEI, Vídeň, 24. listopadu 2014;
 • summit předsedů vlád SEI, Vídeň, 25. listopadu 2014.

přílohy

Akce rakouského předsednictví SEI 2014 70 kB doc (Word dokument) 22.4.2014

.