Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Databáze národních civilních odborníků OBSE

 

Databáze je projektem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), jehož realizace je zakotvena v Chartě evropské bezpečnosti přijaté na summitu OBSE v Istanbulu v listopadu 1999. Předpokládá vytvoření databáze národních civilních odborníků, kteří by měli být nasazeni v akcích OBSE při předcházení konfliktům, zvládání krizí a pokonfliktní obnově. Existence této databáze by mela usnadnit rychlou identifikaci odborníku a jejich rychlé rozmístění v terénu.

Zkušenosti z působení mezinárodních mírových misí v jihovýchodní Evropě a v dalších částech světa ukazují, ze nasazení vojenských sil je pouze prvním krokem k řešení krize. Po stabilizaci bezpečnostní situace musí následovat obnova státních struktur, vytvoření základních ústavních institucí, zajištění právního státu a ekonomická rekonstrukce. Problémy, které provázejí pokonfliktní obnovu v Bosně a Hercegovině a v Kosovu potvrzují, že mezinárodní společenství nemá dostatek mechanismů pro rychlé vytváření dostatečně robustních mezinárodních správ pro řešení těchto úkolů. Kromě omezených finančních zdrojů se jako jeden z hlavních problému ukázala být nepřipravenost vyslat do krizové oblasti nevojenské experty, a to jak v oblasti policejních sil, tak v oblasti státní správy a samosprávy, justice a hospodářství.

REACT - Rapid Expert Assistance and Cooperation Teams

je projektem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), jehož realizace je zakotvena v Chartě evropské bezpečnosti přijaté na summitu OBSE v Istanbulu v listopadu 1999. Předpokládá vytvoření databáze národních civilních odborníků, kteří by měli být nasazeni v akcích OBSE při předcházení konfliktům, zvládání krizí a pokonfliktní obnově. Existence této databáze by mela usnadnit rychlou identifikaci odborníku a jejich rychlé rozmístění v terénu. Experti by měli dopomoci k zefektivnění činnosti OBSE v široké sféře civilních aktivit, jako jsou výstavba demokratických institucí, soudnictví, budování a obnova infrastruktury, média, pořádání svobodných voleb. Předpokládá se, ze projekt bude plně funkční od března 2000.

Česká republika, jako členský stát OBSE, Chartu evropské bezpečnosti podepsala na nejvyšší úrovni a tím přijala i politický závazek projekt REACT uskutečnit.


Do databáze kandidátů pro vyslání je možno zaregistrovat se zde.

poslední změna: 24/09/01

.