Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Systém výběru pracovníků do orgánů OBSE

 

        Název veletrhu Organizátor Místo konání Termín konání Wedding Folies 2005 (nejdůležitější veletrh výrobků a služeb pro svatby na Blízkém východě) Promofair BIEL 21.01.-25.01. Project Lebanon 2005 (veletrh stavebnictví a

Požadavky na kandidáty do struktur OBSE

V OBSE existuje dvojí typ míst: kontraktovaná a sekondovaná (důvodem tohoto aranžmá je snaha o úsporu nákladů). "Sekondování" vysílaného experta znamená, že jeho mzdové náklady (plat doma a " náhrady zvýšených nákladů na pobyt v zahraničí"), sociální a zdravotní pojištění platí vysílající země (organizace). Z hlediska politického významu v nich není rozdíl.

OBSE přejalo modifikovanou škálu OSN, tj. rozlišuje "general staff" (jde o administrativně technické pracovníky - ATP) a " professional staff" (diplomatická místa). Diplomatická místa se rozdělují na juniorní (úroveň P1 - P2) a seniorní (úroveň P3 - P5). Pro vedoucí institucí je pak vyhrazena úroveň D (jde však o takové mezinárodně významné funkce, jako je "Vysoký komisař pro národnostní menšiny" nebo "Představitel OBSE pro svobodu médií" ).

Mezi kvalifikačními předpoklady pro "professional staff" je samozřejmostí vynikající znalost angličtiny a nejméně ještě jednoho světového jazyka (francouzština, ruština). U seniorních míst se předpokládá nejméně desetiletá mezinárodní praxe v dané oblasti (nebo její ekvivalent).

Předpokladem úspěchu kandidáta malé země je mimořádně dobrá připravenost. Na kontraktované místo se vypisuje konkurz (na jedno místo se sejde i několik stovek přihlášek). Předpokladem přijetí na významější místo sekondované je úspěšně absolvované interview s vedoucím dané instituce nebo jeho zástupci.

Poznámka: Mírnější požadavky jsou samozřejmě v případech, kdy země nabízí pracovníka na provedení konkrétní práce formou grantů či v nejrůznějších ad hoc skupinách či "task forces", neboť v tomto případě nejde o místo, které by bylo trvalé a navíc se předpokládá, že po ukončení konkrétního úkolu bude pracovník vysílající zemí stažen.

V OBSE nemá žádná země oficiálně přidělenu kvótu pro své lidi. Velké země však velmi bedlivě kontrolují své zastoupení na seniorních místech, jde totiž o prostředek neformálního politického vlivu na fungování jak jednotlivých institucí a orgánů, tak celé OBSE.

Informace o OBSE naleznete na internetové adrese: www.osce.org . Informace o volných místech v institucích a sekretariátu (ale i dlouhodobých misích) a detailní požadavky na uchazeče jsou pravidelně zveřejňovány na adrese: www.osce.org/employment/ .

Poznámka: Specifickým případem jsou pak pracovníci vysílaní do dlouhodobých misí OBSE. MZV má s tímto typem vysílání již poměrně značné zkušenosti. Na vybrané místo v dlouhodobé misi OBSE se lze přihlásit pomocí systému "REACT" ( www.osce.org/react/)..