Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Vybraná témata OSN

 

Reforma OSN

Organizace spojených národů vznikla před více než 60 lety. Za tu dobu došlo ve světě k zásadním změnám. OSN si může zachovat svoji relevantnost pouze, pokud se bude pružně přizpůsobovat měnícímu… více ►

Odpovědnost chránit

Odpovědnost chránit je založena na odpovědnosti každého jednotlivého státu chránit své obyvatelstvo před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti. více ►

Aliance civilizací

Záměrem Aliance civilizací je podpora dialogu kultur a náboženství s cílem umírňovat extremismus a překonávat nedůvěru, strach a bariéry primárně mezi západním a islámským světem. více ►

Organizace spojených národů a lidská práva

Politika aktivního prosazování principů demokracie, ochrany a rozvoje lidských práv a právního státu patří mezi stěžejní pilíře české zahraniční politiky. více ►

.