Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Aliance civilizací

 

Záměrem Aliance civilizací je podpora dialogu kultur a náboženství s cílem umírňovat extremismus a překonávat nedůvěru, strach a bariéry primárně mezi západním a islámským světem.

Aliance civilizací (AoC) vznikla v r. 2004 z iniciativy Španělska a Turecka a v průběhu času se zformovala do „skupiny přátel“ AoC, již v současné době tvoří více než 120 států a mezinárodních organizací. V čele malého sekretariátu AoC se sídlem v New Yorku stojí Vysoký představitel OSN pro AoC Jorge Sampaio. V únoru 2013 jej ve funkci vystřídá Nassir Abdulaziz Al-Nasser.

Záměrem AoC je prostřednictvím regionálních strategií a akčních plánů posilovat dialog kultur a náboženství s cílem umírňovat extremismus a překonávat nedůvěru, strach a bariéry primárně mezi západním a islámským světem. Pro konkrétní náplň projektu AoC byl vytvořen Akční plán, který analyzuje kořeny polarizace mezi společenstvími a kulturami a navrhuje řešení těchto problémů. Zaměřuje se především na čtyři prioritní oblasti - mládež, vzdělání, migraci a média. Na základě tohoto akčního plánu členské země „skupiny přátel AoC” vypracovávají svoji národní strategii pro AoC a v ní se zaměřují na zmiňované čtyři prioritní oblasti, které implementují na národní, regionální a lokální úrovni.

Hlavními aktivitami, kterými se AoC v současnosti zabývá, jsou regionální strategie spojené do budoucna i s regionálními akčními plány. V posledních letech byly přijaty strategie pro jihovýchodní Evropu (Sarajevo, prosinec 2009) a strategie pro oblast Středomoří (Malta, listopad 2010). Další v pořadí by měla být strategie pro Latinskou Ameriku. Cílem jednotlivých strategií je identifikace specifických problémů daného regionu a vytýčení konkrétních řešení např. v oblasti vzdělávání a migrace.

ČR je členem „skupiny přátel“ od r. 2008. Vláda ČR schválila Akční plán Aliance civilizací na roky 2009 – 2010 dne 29. září 2009 usnesením č. 1235.

.