Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Regionální a přeshraniční spolupráce

 

Přeshraniční spolupráce České republiky je na úrovni státní správy koordinována prostřednictvím mezivládních pracovních skupin a komisí pro přeshraniční spolupráci (Česko-saská a Česko-bavorská mezivládní pracovní skupina a Česko-polská a Česko-slovenská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci). Organizační zajištění komisí a skupin zajišťuje a koordinuje Odbor států střední Evropy MZV ČR s výjimkou Česko-slovenské komise, kde je gestorem MMR ČR.

Obecně je přeshraniční spolupráce definována Evropskou rámcovou úmluvou o přeshraniční spolupráci z 21.5.1980 (tzv. Madridská úmluva), ke které ČR přistoupila 22.6.1998.

Komise a skupiny se schází jednou za 12 či 18 měsíců střídavě v ČR a partnerské zemi, na každém zasedání je schvalován závěrečný protokol. Členy komisí a pracovních skupin jsou zástupci státní správy, hospodářských komor, euroregionů a krajů ČR a partnerských zemí, na zasedání v příhraničí jsou zváni rovněž představitelé měst a obcí regionu.

Okruhy spolupráce všech přeshraničních pracovních skupin a komisí jsou v zásadě stejné. Soustředí se na aktuální otázky kooperace v oblastech dopravní infrastruktury, obchodní výměny, životního prostředí, spolupráce policejních a záchranných složek, kulturní, školské a mládežnické výměny a d.

Česko–saská mezivládní pracovní skupina

Byla zřízena na základě Společného prohlášení ministerského předsedy Svobodného státu Sasko a předsedy vlády České republiky ze dne 5.12.1992 v návaznosti na Smlouvu mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a vzájemné spolupráci ze dne 27.2.1992. Spolupředsedy skupiny jsou ředitel Odboru států střední Evropy MZV ČR a vedoucí Referátu mezinárodní a regionální spolupráce Saské státní kanceláře v Drážďanech. 

Česko-bavorská mezivládní pracovní skupina

Byla ustanovena v návaznosti na Ujednání předsedů vlád České republiky a Svobodného státu Bavorsko ze dne 11. července 1990. Spolupředsedy skupiny jsou ředitel Odboru států střední Evropy MZV ČR a vedoucí Referátu mezinárodních vztahů Bavorské státní kanceláře v Mnichově.

Česko-saská i česko-bavorská pracovní skupina mají v současné době sedm pracovních podskupin:

 1. Hospodářství, turistika a doprava
 2. Zdravotnictví a sociální věci
 3. Vnitro
 4. Kultura, vzdělávání a věda
 5. Spravedlnost
 6. Územní plánování, spolupráce krajů a euroregiony
 7. Životní prostředí, zemědělství a lesní hospodářství

Česko-polská komise pro přeshraniční spolupráci

Funguje v návaznosti na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci ze dne 8. 9. 1994. Spolupředsedy skupiny jsou ředitel Odboru států střední Evropy MZV ČR a zástupce ředitele Odboru EU a mezinárodní spolupráce Ministerstva vnitřní správy Polské republiky.  

Česko-polská mezivládní komise má deset pracovních skupin, z nichž poslední tři jsou v současné době deaktivovány.

 1. Hospodářství, obchod a dopravní infrastruktura
 2. Boj proti katastrofám, živelním pohromám, haváriím a odstraňování jejich následků
 3. Ochrana životního prostředí
 4. Euroregionální spolupráce
 5. Rozvoj regionu pohraničí a podpůrných programů
 6. Migrace pracovních sil a sociální pojištění
 7. Zdravotnictví
 8. Kulturní rozvoj
 9. Vzdělávání a výměna mládeže
 10. Zemědělství a potravinářský průmysl

přílohy

Protokol z 22. zasedání Česko-saské pracovní skupiny 333 kB pdf (Acrobat dokument) 16.9.2014

Protokol z 21. zasedání Česko-saské pracovní skupiny (10... 355 kB pdf (Acrobat dokument) 28.11.2013

Protokol z 20. zasedání Česko-saské pracovní skupiny (10... 260 kB pdf (Acrobat dokument) 18.3.2013

Protokol z 19. zasedání Česko-saské pracovní skupiny (7... 189 kB pdf (Acrobat dokument) 18.3.2013

Protokol z 18. zasedání Česko-saské pracovní skupiny (8... 527 kB pdf (Acrobat dokument) 18.3.2013

Protokol z 21. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny... 361 kB pdf (Acrobat dokument) 28.11.2013

Protokol z 20. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny... 374 kB pdf (Acrobat dokument) 18.3.2013

Protokol z 19. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny... 336 kB pdf (Acrobat dokument) 18.3.2013

Protokol z 18. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny... 205 kB pdf (Acrobat dokument) 18.3.2013

Protokol z 20. zasedání Česko-polské komise (14.-15.10... 733 kB pdf (Acrobat dokument) 24.10.2014

Protokol z 19. zasedání Česko-polské komise (22.-23.10... 636 kB pdf (Acrobat dokument) 28.11.2013

Protokol z 18. zasedání Česko-polské komise (4.-5.12... 730 kB pdf (Acrobat dokument) 18.3.2013

Protokol z 17. zasedání Česko-polské komise (8.-9.11... 1 MB pdf (Acrobat dokument) 18.3.2013

Protokol z 16. zasedání Česko-polské komise (9.-10.11... 486 kB pdf (Acrobat dokument) 18.3.2013

.