Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Aktuálně

 

Druhá neformální schůzka k Paměti světa

pamet_sveta_1

Dne 25. září 2014 se uskutečnila neformální schůzka klíčových pracovišť k programu UNESCO „Paměť světa“ zaměřeného na ochranu dokumentárního dědictví, které se zúčastnili zástupci MK ČR, MV ČR,… více ►

Hořovice hostily dvacáté výroční setkání Přidružených škol UNESCO v ČR

aspnet_1

Zástupci Přidružených škol UNESCO se ve dnech 22. – 23. září 2014 setkali na celostátním setkání Přidružených škol UNESCO, jehož hostitelem byla Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v… více ►

Práce XVII. ročníku výtvarné, literární a fotografické soutěže 2014 vystaveny na geologické sekci Př F UK

geologicka_sekce4

Geologická sekce Přírodovědecké fakulty UK a Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Zeleným křížem ČR a Sekretariátem České komise pro UNESCO uspořádaly u příležitosti Mezinárodního roku… více ►

Kulatý stůl „Role médií v oblasti vzdělávání k umění“ v Obecním dome dne 8. října 2014

logo_ck_pro_unesco

Česká komise pro UNESCO ve spolupráci s Obecním domem, a.s. si Vás dovolují pozvat na kulatý stůl s diskusí na téma „ROLE MÉDIÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ K UMĚNÍ“, který se bude konat dne 8. října… více ►

Nová informační brožura České komise pro UNESCO

brozura

U příležitosti 20. výročí vzniku České komise pro UNESCO byla Sekretariátem České komise pro UNESCO vydána nová informační brožura, která shrnuje aktivity ČR v oblasti UNESCO a přestavuje široké… více ►

Poznej světové dědictví UNESCO v Křtinách u Brna

poznej_svetoveho_dedictvi

MEDIA IN a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně vás zvou na 12. ročník putovní výstavy „Poznej světové dědictví UNESCO“, která se bude konat od 5. do 29. září 2014… více ►

Neformální schůzka klíčových pracovišť k programu UNESCO „Paměť světa“

pamet_sveta_1

Dne 26. června 2014 se uskutečnila neformální schůzka klíčových pracovišť k programu UNESCO „Paměť světa“ zaměřeného na ochranu dokumentárního dědictví, které se zúčastnili zástupci MK ČR, MV ČR,… více ►

Young Professionals Programme (YPP) OSN - termíny pro podání přihlášek na přijímací zkoušky v Praze

logo_osn

V letošním roce byla Česká republika zařazena mezi země, jejíž občané se mohou ucházet o zaměstnání v sekretariátu OSN prostřednictvím programu „Young Professionals Programme“ (YPP). Uchazeči o… více ►

Vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže

kev_2

Dne 5. června se na Ministerstvu zahraničních věcí v budově Černínského paláce vyhlásily výsledky XVII. ročníku výtvarné a XII. ročníku literární soutěže u příležitosti oslav Světového dne… více ►

Slavnostní zasedání České komise pro UNESCO

slavnostni_zasedani_ceske_komise_pro

Dne 29. května 2014 proběhlo u příležitosti 20. výročí vzniku České komise pro UNESCO ve Velkém sále Černínského paláce Ministerstva zahraničních věcí ČR její slavnostní zasedání s kulturním… více ►

Vyhlášení laureátek 8. ročníku české edice projektu L´OREAL – UNESCO pro ženy ve vědě

l_oreal_1

Dne 29. května 2014 proběhlo za účasti zástupců společnosti L´OREAL, Akademie věd a Sekretariátu ČK pro UNESCO slavnostní vyhlášení tří nových laureátek, které získaly ocenění L´OREAL – UNESCO… více ►

42. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2014

lidice_2

Dne 28. května 2014 byla za účasti Přemysla Sobotky, místopředsedy Senátu ČR, Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, zástupců Ministerstva zahraničních… více ►

3. zasedání Výkonného výboru ČK pro UNESCO

logo_ck

Dne 21. května 2014 se uskutečnilo 3. zasedání Výkonného výboru České komise pro UNESCO v roce 2014. Hlavním bodem programu byla zejména příprava oslav u příležitosti 20. výročí vzniku České… více ►

Výzva k podání žádostí o účast na konferenci mládeže UNESCO - Vzdělání pro udržitelný rozvoj

logo_japonsko

Dne 7. listopadu 2014 se v japonské Okayamě uskuteční konference mládeže UNESCO ke vzdělání pro udržitelný rozvoj, která bude předcházet Světové konferenci o vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve… více ►

2. zasedání Výkonného výboru ČK pro UNESCO

vykonny_vybor_1

Dne 22. dubna 2014 se uskutečnilo 2. zasedání Výkonného výboru České komise pro UNESCO v roce 2014. Hlavním bodem programu bylo zejména hodnocení výsledků 194. zasedání Výkonné rady UNESCO ve… více ►

Poznej světové dědictví UNESCO

poznej_svetoveho_dedictvi

Dvanáctý ročník putovní výstavy fotografií Poznej světové dědictví UNESCO z autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové (produkce MEDIA IN Praha), zahajuje počátkem dubna putování po České… více ►

Světový den divadla 27. března 2014

svetovy_den_divadla

"MEZINÁRODNÍ DEN DIVADLA byl ustanoven v roce 1961 Mezinárodním divadelním institutem (International Theatre Institute – ITI). Tento den slaví každoročně 27. března všechna národní střediska ITI… více ►

Sbírka na obnovu objektu Libušín na Pustevnách

libusin

Kulturní sekce České komise pro UNESCO vyslovila hluboké politování nad zničením chaty Libušín a uvítala sbírku na obnovu tohoto významného objektu na Pustevnách. více ►

Výzva k podání žádostí na Participační programy UNESCO na rok 2015

x2013_08_27

Sekretariát České komise pro UNESCO obdržel výzvu k předložení žádostí o Participační programy UNESCO na rok 2015. Participační program na léta 2014 – 2015 je přednostně určen nejméně rozvinutým… více ►

Soutěž – podnikání pro mladé občany

podnikani_pro_mlade

Goi Peace Foundation, Stiftung Entrepreneurship (Berlin) a mezinárodní organizace UNESCO vytvořily nový mezinárodní program, jehož cílem je posílit postavení mladých podnikatelů a inovátorů a… více ►

První zasedání Výkonného výboru ČK pro UNESCO v roce 2014

vykonny_vybor_1

Dne 25. února 2014 se za účasti Petra Gazdíka, předsedy České komise pro UNESCO, uskutečnilo 1. zasedání Výkonného výboru v roce 2014. více ►

Formální a neformální umělecké vzdělávání - kulatý stůl

umelecke_vzdelavani_2

Ve středu 26. února uspořádal NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO v Muzeu hl. m. Prahy kulatý stůl na téma Formální a neformální… více ►

Oslavy Mezinárodního dne mateřského jazyka

logo_mezinarodni_den_materskeho_jazyka

Dne 21. února si Česká republika připomene prostřednictvím akcí městských knihoven Mezinárodní den mateřského jazyka, jehož smyslem je podporovat jazykové rozmanitosti a vícejazyčné vzdělávání a… více ►

Panelová diskuse - Budoucnost rozhlasu: nové trendy u publika, financování a technologie

svetovy_den_rozhlasu

Společnost Sourcefabric ve spolupráci s Prague College a Sekretariátem České komise pro UNESCO uspořádala u příležitosti konání Světového dne rozhlasu dne 13. února 2014 panelovou diskusi -… více ►

Předání certifikátů Škola udržitelného rozvoje na období 2014 – 2016

kev

Dne 11. února byly za účasti Sekretariátu České komise pro UNESCO v rámci konání valné hromady Klubu ekologické výchovy předány certifikáty „Škola udržitelného rozvoje na období 2014 – 2016“. více ►

Světový den rozhlasu

svetovy_den_rozhlasu_logo

Dne 13. února se každoročně od roku 2011 slaví Světový den rozhlasu. Toto datum bylo zvoleno z iniciativy UNESCO, protože právě 13. února 1946 začala poprvé vysílat rozhlasová stanice OSN. více ►

Webové stránky Českého komitétu pro mezinárodní geovědní programy

znak_iugc

Český komitét Mezinárodního geovědního programu (IGCP) je společným vědeckým programem UNESCO a Mezinárodní rady pro vědu (ICSU) a poskytuje již dlouhou řadu let finanční podporu mezinárodním… více ►

Plenární zasedání České komise pro UNESCO

logo_ck

Dne 18. prosince se konalo plenární zasedání České komise pro UNESCO, kterého se mimo jiné zúčastnila i Marie Chatardové, Stálá představitelka ČR při UNESCO. více ►

Inaugurace výstavy „Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Markéty Antijochijské – památky Velké Moravy“ v sídle UNESCO

vystava_velka_morava

Velvyslankyně Marie Chatardová, stálá představitelka ČR při UNESCO, dne 5. prosince 2013 v pařížském sídle UNESCO v paláci Fontenoy slavnostně, za přítomnosti zástupců Sekretariátu UNESCO a… více ►

Zasedání 37. Generální konference UNESCO

generalni_konference_unesco

Ve dnech 5. – 20. listopadu 2013 proběhlo zasedání Generální konference UNESCO, nejvyššího orgánu organizace, která se skládá ze zástupců všech členských států a koná se jednou za dva roky.… více ►

5. zasedání Výkonného výboru ČK pro UNESCO

vykonny_vybor

Dne 23. října 2013 se uskutečnilo 5. zasedání Výkonného výboru České komise pro UNESCO v roce 2013. Hlavním bodem programu byla zejména příprava na 37. řádné zasedání Generální konference UNESCO… více ►

Konání 8. žákovské a 10. středoškolské ekologické konference 2013 na MŠMT v Praze

zek4

U příležitosti Dekády OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj a Mezinárodního roku „Voda pro život“ uspořádal Klub ekologické výchovy dne 16. října 8. žákovskou ekologickou konferenci 2013 (ŽEK… více ►

Petr Gazdík vystoupil na mezinárodním setkání UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

umluva_setkani_uvod

Dne 14. října se na Ministerstvu kultury ČR v Praze zahájil mezinárodní workshop k Úmluvě UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů a možnostech její implementace v zemích… více ►

Památky tradičního lidového stavitelství v životě dnešní obce

npu_pamatky_znak

Dne 15. října 2013 pořádá Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Kroměříži setkání při příležitosti 15 let po zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži a obce… více ►

Vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže Voda pro život

voda_pro_zivot_3

Dne 18. září se na Ministerstvu zahraničních věcí v budově Černínského paláce vyhlásily výsledky XVI. ročníku výtvarné a XI. ročníku literární soutěže na téma Voda pro život. Slavnostního předání… více ►

4. zasedání Výkonného výboru ČK pro UNESCO

zasedani_vyboru

Dne 18. září 2013 se uskutečnilo 4. zasedání Výkonného výboru České komise pro UNESCO v roce 2013. Hlavním bodem programu byla zejména příprava na 192. zasedání Výkonné rady UNESCO a 37. zasedání… více ►

„Voda pro život“ - Mezinárodní rok vodní spolupráce 2013

rok_vody

Téma „Voda pro život“, jež pro příští rok 2013 OSN vyhlásilo jako mezinárodní rok (International Year of Water Cooperation 2013 - A/RES/65/154 UN), představuje hlavní téma školního roku 2012/2013… více ►

České památky UNESCO letos oslaví dvě výročí, sdružení „České dědictví Unesco“

ceske_dedictvi_unesco

Celkem 12 českých památek zapsaných do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO letos oslaví dvě výročí. Jednak 20 let od zápisu prvních tří památek a také 40. výročí od podpisu… více ►

Knihovna České komise pro UNESCO má v provozu nový on-line katalog

knihovna

Nový on-line katalog části knihovny České komise pro UNESCO byl zprovozněn od začátku roku 2011. Do databáze lze vstupovat prostřednictvím internetové adresy http://www.vkta.cz/unesco/baze.htm ,… více ►

Participační programy UNESCO pro období 2012-2013

x2013_08_27

Sekretariát České komise pro UNESCO obdržel aktuální informace potřebné k zúčastnění v Participačních programech UNESCO pro období 2012-2013 (PP). Podrobnější a aktuální informace lze získat i… více ►

IOC - Český národní výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí v rámci UNESCO

ioc

Český národní výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí v rámci UNESCO (ČNV IOC) dlouhodobě představuje ČR v Mezivládní oceánografické komisi UNESCO (Intergovernmental… více ►

Česká republika ve Výkonné radě UNESCO

unesco3

Na 36. Generální konferenci, která se konala v Paříži ve dnech 25.října - 10. listopadu 2011, byla ČR zvolena do nejvyššího exekutivního orgánu - Výkonné rady UNESCO pro nadcházející čtyřleté… více ►

Jízdy králů na jihovýchodní Moravě zapsány na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva

jizda_kralu

Jízda králů reprezentuje nemateriální kulturní dědictví lidstva a tento známý lidový obyčej z moravského Slovácka byl zapsán na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva… více ►

Seznam světového dědictví UNESCO

world_heritage_unesco

V roce 1972 byla pod patronací UNESCO uzavřena Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Jedná se o unikátní mezinárodní právně závazný dokument, který spojuje princip ochrany… více ►

36. zasedání Generální konference UNESCO, stručná informace

unesco3

V pořadí 36. zasedání Generální konference UNESCO (Paříž, 25.10.-10.11.2011) se zúčastnila i delegace České republiky, kterou vedl náměstek ministra JUDr. Vladimír Galuška. Důležitou… více ►

Eric Falt na návštěvě v Praze

eric_falt

Eric Falt, náměstek generální ředitelky UNESCO pro vnější vztahy a veřejné informace, přijel u příležitosti zahájení Pražského Quadriennale na pozvání 1. náměstka ministra zahraničních věcí… více ►

Aktivity pro Mezinárodní rok chemie v ČR 2011

rok_chemie_logo

Koordinační komise pro Mezinárodní rok chemie v ČR představila první návrh aktivit pro Mezinárodní rok chemie v roce 2011, které se budou konat v České republice. Uvedené aktivity jsou ve fázi… více ►

Mezinárodní rok OSN biologické rozmanitosti

rok_rozmanitosti

Rok 2010 byl OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok OSN biologické rozmanitosti. Stejně jako řada členských států UNESCO i ČR v tomto kontextu připravila řadu akcí. Přehled aktivit, které organizuje… více ►

Mezinárodní rok sbližování kultur v roce 2010

unesco5

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) zařadila do plánu akcí k Mezinárodnímu roku sbližování kultur (rok 2010) také 10 projektů z České republiky. Úlohou Mezinárodního… více ►

Stálá delegace ČR při UNESCO

unesco2

Česká republika je při mezinárodní organizaci UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) zastoupena prostřednictvím Stálé delegace ČR při UNESCO, která je součástí… více ►

Biosférické rezervace UNESCO

man_and_biosphere

V roce 1970 schválila Generální konference UNESCO velký mezivládní program zabývající se problematikou ochrany životního prostředí, který byl pojmenován Člověk a biosféra (Man and Biosphere –… více ►

Úmluva na ochranu a podporu diversity kulturního vyjádření

prazske_kvadrienale

Česká republika je spoluúčastníkem Úmluvy. Duch a principy Úmluvy jsou plně reflektovány v národních kulturních politikách, aktivitách a událostech propagujících mezinárodní kulturní interakci a… více ►

Program Paměť světa

knihovna_2

Program Paměť světa Registr Paměti světa je kompendiem dokumentů, rukopisů, ústních tradic, audiovizuálních materiálů a knihovnických a archivních sbírek všeobecné hodnoty. Česká Republika… více ►

Úmluva na ochranu nemateriálního kulturního dědictví

logo_vybor_pro_nematerialni_dedictvi

Česká republika byla jednou ze členských zemí UNESCO, které iniciovaly vyjednávání ve věci Úmluvy. Za účelem zachování myšlenky Úmluvy byla přijata efektivní strategie pro zajištění ochrany,… více ►

UNESCO v kostce

x2013_08_27

Přehled základních informací a odkazů o UNESCO, včetně jednotlivých programů a aktivit a indexu památek na Seznamu světového dědictví na území ČR a sítě biosferických rezervací na území ČR. více ►

.