Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Česká komise pro UNESCO

 

Česká komise pro UNESCO byla zřízena usnesením vlády ze dne 1. 6. 1994 jako poradní orgán vlády. Hlavním úkolem komise je zprostředkovávat styk našich institucí a odborníků s UNESCO. Komise studuje dokumenty UNESCO, rozšiřuje myšlenky organizace v ČR a současně předkládá do pařížského sekretariátu náměty na další činnost UNESCO.

Členy Komise jsou představitelé ústředních a dalších významných vědeckých, kulturních a pedagogických institucí, jakož i významné osobnosti české vědy a kultury. Členství v Komisi je čestné, členové jsou jmenováni na čtyřleté období. Komise si zřídila 4 odborné sekce - pro výchovu, přírodní a společenské vědy, kulturu a komunikace.

Stálý Sekretariát na MZV ČR zajišťuje plnění rozhodnutí přijatých Komisí a jejími orgány, udržuje kontakt se sekretariátem UNESCO v Paříži a s partnerskými národními komisemi. Sekretariát spravuje knihovnu obsahující několik tisíc publikací a dokumentů UNESCO. Funkci Sekretariátu Komise plní od 1.7. 1996 Ministerstvo zahraničních věcí zvláštním referátem v rámci svého odboru OSN.

Adresa Sekretariátu České komise pro UNESCO
Rytířská 31
110 00 Praha 1
tel.: 224 186 126
fax: 224 186 122
e-mail: unesco@mzv.cz

Adresa knihovny České komise pro UNESCO
Rytířská 31
110 00 Praha 1
tel.: 224 186 129

.