Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Česká komise pro UNESCO

 

K zajištění plnění úkolů vyplývající z členství ČR v UNESCO na národní úrovni a v zájmu zprostředkování přímého kontaktu s odbornou i laickou veřejností Ústava organizace předpokládá, že v jednotlivých členských zemích budou zřízeny národní komise pro UNESCO.

Česká komise pro UNESCO byla zřízena usnesením vlády ze dne 1. 6. 1994 jako poradní orgán vlády. Hlavním úkolem komise je zprostředkovávat styk našich institucí a odborníků s UNESCO. Komise studuje dokumenty UNESCO, rozšiřuje myšlenky organizace v ČR a současně předkládá do pařížského sekretariátu náměty na další činnost UNESCO.

Členy Komise jsou představitelé ústředních a dalších významných vědeckých, kulturních a pedagogických institucí, jakož i významné osobnosti české vědy a kultury. Členství v Komisi je čestné, členové jsou jmenováni na čtyřleté období. Komise si zřídila 3 odborné sekce - pro kulturu, ŽP a vědu, informatiku a vzdělání.

Stálý Sekretariát České komise pro UNESCO zajišťuje plnění rozhodnutí přijatých Českou komisí a jejími orgány, udržuje kontakt se sekretariátem UNESCO v Paříži a s partnerskými národními komisemi a spravuje knihovnu obsahující několik tisíc publikací a dokumentů UNESCO. Funkci Sekretariátu Komise plní od 1.7. 1996 Ministerstvo zahraničních věcí zvláštním referátem v rámci svého odboru OSN. Vedoucím tajemníkem Sekretariátu České komise pro UNESCO je JUDr. Karel Komárek.

Adresa Sekretariátu České komise pro UNESCO
Rytířská 31
110 00 Praha 1
tel.: 224 186 126
fax: 224 186 122
e-mail: unesco@mzv.cz

Složení České komise pro UNESCO

ceska_komise_pro_unesco

Česká komise pro UNESCO (Složení ve stavu ke dni 1. července 2014) více ►

Knihovna České komise pro UNESCO má v provozu nový on-line katalog

knihovna

Nový on-line katalog části knihovny České komise pro UNESCO byl zprovozněn od začátku roku 2011. Do databáze lze vstupovat prostřednictvím internetové adresy http://www.vkta.cz/unesco/baze.htm ,… více ►

Mgr. Petr Gazdík, předseda České komise pro UNESCO

gazdik

Předsedou České komise pro UNESCO byl s platností ode dne 1. října 2012 jmenován Mgr. Petr Gazdík, který je zároveň poslancem Parlamentu ČR. Dále následuje životopis předsedy, který byl jmenován… více ►

Knihovna sekretariátu České komise pro UNESCO

knihovna

Sekretariát spravuje knihovnu obsahující několik tisíc publikací a dokumentů UNESCO. Sekretariát České komise UNESCO také spolupracuje s Národní knihovnou na přepisu starých rukopisů na CD-ROM v… více ►

Statut České komise pro UNESCO

logo_ck_unesco

Statut České komise pro UNESCO byl v aktualizovaném znění schválen ministrem zahraničních věcí dne 29. března 2013. Komise je poradním orgánem vlády České republiky ve věcech týkajících se UNESCO… více ►

Jednací řád České komise pro UNESCO

logo_ck_unesco

Jednací řád České komise pro UNESCO stanoví zásady zasedání této Komise, výkonného výboru a odborných sekcí Komise. více ►

Pravidla pro udělování záštit a loga České komise pro UNESCO

logo_zastita_ceske_komise_pro_unesco

Česká komise pro UNESCO schválila dne 30. 6. 2010 pravidla pro udělování záštit a loga České komise pro UNESCO. Zájemci o udělení záštity a loga České komise pro UNESCO naleznou zde pravidla,… více ►

Česká komise pro UNESCO

logo_ck_nove

Česká komise pro UNESCO byla zřízena usnesením vlády ze dne 1. 6. 1994 jako poradní orgán vlády. Hlavním úkolem komise je zprostředkovávat styk našich institucí a odborníků s UNESCO. Komise… více ►

Informační bulletin National Commissions in Action

unesco1

Dne 24.2.2010 rozeslala Sekce pro národní komise UNESCO anglickou a francouzskou verzi informačního bulletinu National Commissions in Action. více ►

.