Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

60. výročí celosvětové Sítě přidružených škol UNESCO – výroční setkání ve Valašském Meziříčí

 

(Archivní článek, platnost skončena 20.09.2014.)

Zástupci přidružených škol UNESCO se ve dnech 23. – 24. září 2013 setkali na celostátním Setkání Přidružených škol UNESCO, jehož hostitelem byla Obchodní akademie a VOŠ Valaš-ské Meziříčí.

Výroční setkání škol ve Valašském Meziříčí ve dnech 23. – 24. září zahájil Mgr. Aleš Kubíček, ředitel Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Dvoudenního setkání se vedle zástupců jednotlivých škol zúčastnili také JUDr. K. Komárek, vedoucí tajemník České komise pro UNESCO, Mgr. A. Martinková, koordinátorka ASPnet či doc. RNDr. PaedDr. M. Švecová, CSc., předsedkyně Klubu ekologické výchovy.

Cílem setkání byla především výměna informací, plánování společných aktivit a určení priorit programu národní sítě na další období včetně stanovení tématu Týdne škol UNESCO v ČR na další školní rok. V roce 2013–2014 se školy budou věnovat geologii.

Během dvoudenního programu si školy na posterech navzájem představili své aktivity za uplynulý školní rok, o kterých následně ve třech skupinách podlé témat diskutovali. Součástí programu bylo i hodnocení prezentačních plakátů o aktivitách jednotlivých škol. Za nejlepší plakát byla vyhodnocena prezentace Gymnázia V. Nováka v Jindřichově Hradci.

Dále si přítomní vyslechli přednášku s geologickou tematikou Ing. Šulgana a příspěvek doc. RNDr. M. Švecové.

Součástí setkání byla také exkurze na experimentální pracoviště AV ČR na Bílém Kříži v Moravskoslezských Beskydech, založené v r. 1986 v rámci projektu Komplexní výzkum vlivu imisí na lesní hospodářství Beskyd. Na stanici byly k vidění lamelové kultivační sféry pro výzkum vlivu zvýšené koncentrace oxidu uhličitého. Sféry slouží pro experimenty, ve kterých je manipulována koncentrace CO2 a případně může být simulováno sucho. Neméně zajímavé byly i čidla pro měření fotosynteticky aktivní, globální, difuzní, UVA a UVB radiace .

Anna Martinková, Koordinátorka přidružených škol UNESCO v ČR

.