Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Složení České komise pro UNESCO

 

Česká komise pro UNESCO (Složení ve stavu ke dni 1. července 2014)

Personální složení Výkonného výboru České komise pro UNESCO

(Členy Výkonného výboru jsou zástupci resortů a předsedové tří sekcí České komise pro UNESCO - kultura, - věda, informatika a vzdělávání, - životní prostředí)

Mgr. Petr GAZDÍK, předseda České komise pro UNESCO

Mgr. Michal Beneš, CSc., čestný člen, 2. místopředseda

Ing. Kristina Larischová, Ministerstvo zahraničních věcí, vrchní ředitelka Sekce analyticko - komunikační

PhDr. Jindřich Fryč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek

Mgr. Zuzana Zajarošová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, ředitelka odboru EU a mezinárodní spolupráce

Ing. Robert Buřič, Ministerstvo vnitra, odbor mezinárodní spolupráce a Evropské unie

Mgr. Lukáš Pokorný, Ministerstvo životního prostředí, vedoucí oddělení mezinárodních organizací,

PhDr. Jana Součková, DrSc., předsedkyně sekce kultura, Český komitét Modrého štítu Národního muzea

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., předsedkyně sekce věda, informatika a vzdělávání, Sociologický ústav Akademie věd ČR

PhDr. Ivan Rynda, předseda sekce životní prostředí, předseda Českého národního komitétu pro program Člověk a biosféra (MAB)

JUDr. Karel Komárek, vedoucí tajemník Sekretariátu České komise pro UNESCO,

 

Seznam předsedů a členů jednotlivých odborných sekcí České komise pro UNESCO s rozdělením na jednotlivé odborné sekce

 

KULTURA:

PhDr. Jana SOUČKOVÁ, DrSc., předsedkyně sekce, Český komitét Modrého štítu

 Mgr. Michal Beneš, CSc., čestný člen, 2. místopředseda České komise pro UNESCO

RNDr. Milena Blažková, čestná členka, agentura MEDIA IN

PhDr. Michal Bregant, Národní filmový archiv, generální ředitel

PhDr. Miroslava Hejnová, Národní knihovna ČR, ředitelka historických a hudebních fondů

PhDR. Petr Hnízdo, Ministerstvo kultury, ředitel odboru mezinárodních vztahů,

Mgr. Aleš Knížek, Vojenský historický ústav, ředitel

PhDr. Jan Krist, Národní ústav lidové kultury, ředitel

Ing. Arch. Věra Kučová, Národní památkový ústav

Mgr. Lenka Lázňovská, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, ředitelka

Prof. Ivo Medek, Ph.D., JAMU, rektor

MUDr. Eva Nováková, Klub UNESCO v Kroměříži, předsedkyně

Ing. Pavla Petrová, Institut umění – Divadelní ústav, ředitelka

Jan Pijáček, Vlčnov, starosta

Mgr. Kateřina Tlachová, Moravská galerie v Brně, zástupkyně generálního ředitele

Prof.PhDr. Jiří Trávníček, M.A., Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR

 

VĚDA, INFORMATIKA A VZDĚLÁVÁNÍ:

PhDr. Zdenka  MANSFELDOVÁ, CSc., předsedkyně sekce, Sociologický ústav Akademie věd ČR

PhDr. Ondřej Andrys, Česká školní inspekce, náměstek GŘ

PhDr. Vojtěch Balík, Filosofický ústav AV

Ing. Robert Buřič, Ministerstvo vnitra, odbor mezinárodních vztahů

Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DrSc., Vysoká škola baňská - Technická univerzita, Ostrava

Mgr. Jindřich Fryč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek

Mgr. Zuzana Zajarošová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, ředitelka odboru EU a mezinárodní spolupráce

Vlastimil Ježek, čestný člen, Obecní dům a.s., ředitel

Prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., Spektroskopická společnost J. M. Marci, předseda

Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., Dr.h.c., Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c., ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií, ředitel

Prof., PhDr. Lenka Rovná,CSc., UK, Fakulta sociálních věd UK, Institut mezinárodních studií, zástupkyně ředitele

Ing. Aleš Sedláček, Česká rada dětí a mládeže, předseda

RNDr. Eva Šílová, ZŠ Sýpky Kroměříž, ředitelka (za Přidružené školy UNESCO - ASPnet)

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

PhDr. Ivan RYNDA, předseda sekce, předseda Českého národního komitétu pro program UNESCO Člověk a biosféra

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., předseda Českého národního výboru pro Mezinárodní hydrologický program, Český hydrometeorologický ústav

Prof. RNDr. Bohumír Jánský, předseda Českého národního výboru pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí, Přírodovědecká fakulta UK, vedoucí Katedry fyzické geografie a geo-ekologie

RNDr. Eva Jelínková, Akademie věd, Sekretariát Českého národního komitétu pro program Člověk a biosféra (MAB)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., Centrum pro otázky životního prostředí UK, ředitel

RNDr. Jan Pašava, CSc., Národní komitét Mezinárodního programu geologických korelací, Česká geologická služba, náměstek ředitele pro výzkum

Mgr. Lukáš Pokorný, Ministerstvo životního prostředí, vedoucí oddělení mezinárodních organizací

Doc. Paeddr. RNDr. Milada Švecová, Klub ekologické výchovy, předseda

.