Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Složení České komise pro UNESCO

 

Česká komise pro UNESCO (Složení ve stavu ke dni 26. srpna 2013)

Personální složení Výkonného výboru České komise pro UNESCO

(Členy Výkonného výboru jsou zástupci resortů a předsedové tří sekcí České komise pro UNESCO - kultura, - věda, informatika a vzdělávání, - životní prostředí)

Mgr. Petr GAZDÍK, předseda České komise pro UNESCO

PhDr. Jiří Kuděla, PhD., místopředseda, Ministerstvo zahraničních věcí, kancelář strategie, analýz a projektového řízení, ředitel

PhDr. Jindřich Fryč, Ministerstvo školství, mládeže a sportu, náměstek

Mgr. Michal Beneš, CSc., Sekce pro zahraničí, koncepce a analýzy, vedoucí útvaru UNESCO, Ministerstvo kultury

JUDr. Miroslav Fuchs, ředitel odboru EU a mezinárodní spolupráce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Robert Buřič, odbor mezinárodních vztahů, Ministerstvo vnitra

Ing. Iveta Špaltová, vedoucí oddělení mezinárodních organizací, Ministerstvo životního prostředí

PhDr. Jana Součková, DrSc., předsedkyně sekce kultura, zástupkyně generálního ředitele Národního muzea

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., předsedkyně sekce věda, informatika a vzdělávání, Sociologický ústav Akademie věd ČR

PhDr. Ivan Rynda, předseda sekce životní prostředí, předseda Českého národního komitétu pro program UNESCO, Člověk a biosféra

JUDr. Karel Komárek, vedoucí tajemník Sekretariátu České komise pro UNESCO, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor OSN

 

Seznam předsedů a členů jednotlivých odborných sekcí České komise pro UNESCO

s rozdělením na jednotlivé odborné sekce

 

KULTURA:

PhDr. Jana SOUČKOVÁ, DrSc., předsedkyně odborné sekce pro kulturu, Sociologický ústav Akademie věd ČR

Mgr. Michal Beneš, CSc., Sekce pro zahraničí, koncepce a analýzy, vedoucí útvaru UNESCO, Ministerstvo kultury

RNDr. Milena Blažková, agentura MEDIA IN

PhDr. Michal Bregant, FAMU International

PhDr. Miroslava Hejnová, Národní knihovna ČR, ředitelka historických a hudebních fondů

PhDR. Petr Hnízdo, ředitel odboru mezinárodních vztahů, Ministerstvo kultury

Mgr. Aleš Knížek, Vojenský historický ústav, ředitel

PhDr. Jan Krist, Národní ústav lidové kultury ředitel

Ing. Arch. Věra Kučová, Národní památkový ústav

Mgr. Lenka Lázňovská, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Prof. Ivo Medek, Ph.D., JAMU, rektor

MUDr. Eva Nováková, Klub UNESCO v Kroměříži, předsedkyně

Ing. Pavla Petrová, Institut umění – Divadelní ústav

Jan Pijáček, Vlčnov, starosta

PhDr. Eva Sedláková, Pražský filharmonický sbor, ředitelka

Mgr. Kateřina Tlachová, Moravská galerie, zástupkyně generální ředitelky

Prof.PhDr. Jiří Trávníček, M.A., Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno

 

VĚDA, INFORMATIKA A VZDĚLÁVÁNÍ:

PhDr. Zdenka  MANSFELDOVÁ, CSc., předsedkyně odborné sekce pro vědu, informatiku a vzdělávání, Sociologický ústav Akademie věd ČR

PhDr. Ondřej Andrys, Česká školní inspekce, náměstek GŘ

PhDr. Vojtěch Balík, Filosofický ústav AV

Ing. Robert Buřič, odbor mezinárodních vztahů, Ministerstvo vnitra

Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DrSc., technická univerzita – VŠB, Ostrava-Poruba

Mgr. Jindřich Fryč, Ministerstvo školství, mládeže a sportu, náměstek

JUDr. Miroslav Fuchs, ředitel odboru EU a mezinárodní spolupráce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vlastimil Ježek, čestný člen, ČTV

Prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., Spektroskopická společnost J. M. Marci, Brno

Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., Dr.h.c., Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c., ČVUT

Prof., PhDr. Lenka Rovná,CSc., UK, Fakulta sociálních věd

Ing. Aleš Sedláček, Česká rada dětí a mládeže, předseda

RNDr. Eva Šílová, ZŠ Sýpky Kroměříž (za Přidružené školy UNESCO - ASPnet)

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

PhDr. Ivan RYNDA, předseda sekce životní prostředí, předseda Českého národního komitétu pro program UNESCO, Člověk a biosféra

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav

Doc. RNDr. Bohumír Jánský, Přírodovědecká fakulta UK, ved.katedry fyzické geografie a geo-ekologie

RNDr. Eva Jelínková, Akademie věd, Sekretariát ČNK MAB

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze

RNDr. Jan Pašava, CSc., Národní komitét Mezinárodního programu geologických korelací

Ing. Iveta Špaltová, vedoucí oddělení mezinárodních organizací, Ministerstvo životního prostředí

Doc. Paeddr. RNDr. Milada Švecová, Klub ekologické výchovy

 

SEKRETARIÁT ČESKÉ KOMISE PRO UNESCO

JUDr. Karel Komárek, vedoucí tajemník Sekretariátu České komise pro UNESCO, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor OSN

JUDr. Ing. Michal Dvořák, tajemník Sekretariátu České komise pro UNESCO, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor OSN

* * * * *

Orgány České komise pro UNESCO:

- Odborná sekce pro kulturu

- Odborná sekce pro vědu, informatiku a vzdělávání

- Odborná sekce pro životní prostředí

.