Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Plenární zasedání České komise pro UNESCO projednalo záštity

 

Plenární zasedání České komise pro UNESCO, které se konalo v Praze dne 18. prosince 2013, schválilo či projednalo předložené záštity.

Název projektu:          Deset let v elitní společnosti UNESCO

Předkladatel:              Městské kulturní středisko Třebíč

Spolupořadatel:          Město Třebíč, Národní památkový ústav

Datum:                                   červen – říjen 2013

Místo:                         přednáškové a výstavní prostory MKS Třebíč

Hlavním cílem je uspořádání konference a výstavy k 10. výročí zápisu Třebíče na seznam UNESCO.

 

Název projektu:          Živé dědictví

Předkladatel:              NPÚ ÚPS na Sychrově, pracoviště Soubor lidových staveb Vysočina

Datum:                                   27. 4. – 31. 10. 2013

Místo:                          Soubor lidových staveb Vysočina, expoziční celek Veselý Kopec

Cílem je návštěvníkům expozice lidového stavitelství na Veselém Kopci přiblížit bohatost jevů tradiční lidové kultury nemateriální povahy ve vymezeném území v současnosti. Představit tyto jevy jako důležitou součást kulturní rozmanitosti, která zároveň významně vymezuje daný region vůči ostatním oblastem. Rovněž upozornit na důležitost existence Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví.

 

Název projektu:          24. festival Forfest Czech Republic 2013

Předkladatel:              Umělecká iniciativa Kroměříž

Datum:                                   3. 5. – 31. 8. 2013

Místo:                         Kroměříž – Olomouc – Hodonín – Vlkov u Brna

Cílem festivalu je programově vyzdvihovat ty tendence našeho a světového umění, které v sobě nesou prvky nového spirituálního náboje a které jsou schopny na vysoké úrovni poskládat znovu roztříštěný obraz postmoderní doby.

 

Název projektu:          Postgraduální kurz polymerní vědy (18. ročník)

Předkladatel:              Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Datum:                                   1. říjen 2013 – 31. červenec 2014

Místo:                         Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Cílem je umožnit mladým vědcům z hospodářsky znevýhodněných zemí postgraduální vzdělávání v moderní polymerní vědě použitím nejnovějších zařízení a postupů, které nejsou dostupné v jejich domovských zemích. Projekt je určen absolventům v oborech vztahujících se k polymerní vědě na úrovni magisterského nebo doktorského studia. Kurz trvá 10 měsíců. Každý student má svého školitele, který se mu věnuje a na jehož projektech se podílí. V polovině a na konci kurzu jsou studenti povinni přednést příspěvek o své práci. Po absolvování kurzu je jednotlivým účastníkům předán certifikát.

 

Název projektu:          15. česko-slovenská spektroskopická konference

Předkladatel:              Spektroskopická společnost Jana Marka Marci Praha

Datum:                                   16. 3. – 21. 3. 2014

Místo:                         hotel Diplomat Praha

Cílem je odborné setkání a výměna zkušeností mezi odborníky z ČR a SR, kteří působí v akademických institucích a na státních a soukromých pracovištích v průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a v dalších oborech. Předmětem zájmu jsou spektroskopické analytické metody v širším rozsahu: molekulová spektroskopie a spektrometrie v ultrafialové, viditelné, infračervené, mikrovlnné a radiofrekvenční oblasti elektromagnetického záření, anorganická a organická hmotnostní spektrometrie, atomová spektrometrie a radioanalytické metody. 15. CSSC je sice konferencí česko-slovenskou, účastní se jí však také odborníci ze zahraničí na úrovni zvaných i krátkých přednášek a plakátových sdělení.

 

Název projektu:          XIX. OTEVŘENO

Předkladatel:              Evropské centrum pantomimy neslyšících o.s.

Spolupořadatel:          NIPOS

Městské divadlo Kolín

Datum                                    2. 1. – 30. 12. 2014

Místo:                         Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Jablonec n. Nisou, Kolín

Přehlídka bude devatenáctým společným setkáním souborů pracujících v oblasti pantomimy a pohybového divadla handicapované i běžné populace. Navazuje na předchozí ročníky přehlídek v Kolíně a někdejší národní přehlídky amatérské pantomimy, které se do r. 1987 konaly v Litvínově. Posláním otevřené přehlídky je podporovat a rozvíjet novou tradici a přispět tak k oživení české pantomimy. Galaprogram z kolínské přehlídky se prezentuje na celostátní přehlídce Jiráskův Hronov.

 

Název projektu:          Přírodovědný a humanitní kurz

Předkladatel:              Gymnázium Třeboň

Spolupořadatel:           PANT občanské sdružení, Jihočeská univerzita, Mikrobiologický ústav AV ČR Třeboň, Židovské muzeum Praha

 Datum            :                       31. října – 1. listopadu 2013

Místo:                         Třeboň

Cílem projektu je prohloubení znalostí a praktických dovedností žáků v předmětech český jazyk, dějepis, základy společenských věd, fyzika, chemie, biologie. Zároveň se budou moci seznámit s nejnovějšími metodologickými přístupy a jejich praktickou aplikací.

 

Název projektu:          Dějinář – otevřený seminář z dějepisu

Předkladatel:              Gymnázium Třeboň

Spolupořadatel:          Jihočeská univerzita, Státní oblastní archiv Třeboň

                                   Ústav dějin umění AV ČR, Římskokatolická farnost Třeboň

Datum:                                   leden - duben 2014

Místo:                         budova Gymnázia Třeboň

Cílem projektu je ukázat třeboňské gymnázium jako intelektruální centrum, jehož vyučující a žáci se intenzivně vzdělávají v nejnovějších poznatcích historických věd a tyto poznatky jsou schopni předat na odborné či popularizační úrovni i širší veřejnosti. Zapojení žáci se tak zdokonalí v metodách vědecké, práce, argumentaci a veřejném vystupování.

 

Název projektu:          Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby (2. ročník)

Předkladatel:              Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS),

                                   Odborný útvar ARTAMA

Spolupořadatel:          místní organizátoři na území celé ČR

Datum:                                   17. – 25. května 2014

Místo:                         různá místa v ČR

Hlavním cílem je zviditelnit amatérské tzv. neprofesionální umělecké aktivity na všech úrovních. Prostřednictvím společné kampaně, která dává do přirozené spojitosti umělecké vzdělávání a amatérskou tvorbu, chtějí zvýšit povědomí o hodnotě uměleckých aktivit pro osobnostní a sociální rozvoj jedince. Akce je určena široké veřejnost, zájemcům o umělecké vzdělávání a amatérskou tvorbu ze všech věkových kategorií.

 

Název projektu:           24. ročník festivalu Jičín – město pohádky, podtitul: Pelíšek, pelíšky a pelášení

Předkladatel:              Nadační fond Jičín – město pohádky

Spolupořadatel:          město Jičín

Datum:                                   10. – 14. září 2014

Místo:                         Jičín a jeho okolí, Český ráj – lokality v Prachovských skalách

Cílem je:

  •           zviditelnění, propagace a zlepšování image jedinečné krajiny Českého ráje a Prachovských skal,
  •           akcentování ochrany přírody, úcty k hodnotám tohoto území ve spolupráci s jičínským regionálním muzeem,
  •           připomínka lidové slovesnosti ve vztahu k tomu území,
  •           podpora zdravého životního stylu - turistika, výlety, pohybové dovednosti
  •           podpora kreativity, fantazie, prostor pro setkávání a přátelskou komunikaci malých i velkých, zdravých i handicapovaných,
  •           probudit a oživit duchovní hodnoty, humanitní cíle, výchova k ekologickému myšlení

Projekt je formou vnitřních i pouličních produkcí zaměřen na všechny generace, od dětí po kmety a to zdravé i handicapované. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, vysokoškoláci zapojeni formou lektorů v tvůrčích a řemeslných dílnách.

 

Název projektu:          Setkání / Encounter 2014

Předkladatel:              DIFA JAMU

Spolupořadatel:         Centrum experimentalniho divadla (Divadlo Husa na provázku,, Divadlo U stolu, HaDivadlo)

Datum:                        8. - 12. dubna 2014

Místo:                         DIFA JAMU, Centrum experimentalniho divadla

Hlavním cílem je vytvářet prostor pro vzájemná setkávání studentů, pedagogů a divadelníků z různých koutů světa, v němž mohou účastnícu vidět výsledky i proces tvůrčí práce, tak jak probíhá na jiných školách, slyšet kolegy z jiných zemí, hovořit a diskutovat s nimi o společných otázkách a problémech a samozřejmě se navzájem inspirovat.

 

Název projektu:          Festival Hudba v zahradách a zámku

Předkladatel:              Klub UNESCO Kroměříš

Spolupořadatel:         ÚOP - NPÚ - Kroměříž, Art Collegiem 2002

Datum:                        3. 7. 2014 - 9. 8. 2014

Místo:                         Kroměříž

Hlavním cílem je oživit hudbou, architektonické památky města Kroměříže včetně zahrad. Inspirací k založení tradice festivalu bylo právě zapsání zahrad a Arcibiskupského zámku v Kroměříži na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

.