Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Aktivity pro Mezinárodní rok chemie v ČR 2011

 

Koordinační komise pro Mezinárodní rok chemie v ČR představila první návrh aktivit pro Mezinárodní rok chemie v roce 2011, které se budou konat v České republice. Uvedené aktivity jsou ve fázi návrhu a částečné připravenosti. Jejich realizace je závislá na úspěšnosti získávání partnerů a jejich finanční podpoře. Soupis nelze považovat za konečný – v rámci jednání o spolupráci s dalšími subjekty vznikají nové návrhy, které budou postupně doplňovány.

Soutěž o české logo Mezinárodního roku chemie 2011
Soutěž pro studenty SŠ, soutěžní prací je návrh české varianty loga IYC 2011.
Termín a místo: podzim 2010, celá ČR, vyhlášení vítězů 27. ledna 2011 v průběhu národního kola
Chemické olympiády kategorií A a E na Univerzitě Pardubice

Děti a voda
Soutěž pro žáky ZŠ na téma „voda jako nepostradatelná součást života". Napojení na africko -
evropský projekt ve spolupráci s Royal Society of Chemistry (GB). Soutěžními pracemi jsou kresby,
fotografie, texty.
Termín a místo: přelom 2010/2011, celá ČR, odeslání prací mezinárodní komisi březen 2011,
vyhlášení vítězů a výstava nejlepších prací na mezinárodní úrovni podzim 2011

Chemické fórum
Diskusní odpoledne/večer pro odbornou i laickou veřejnost s vybranými úspěšnými osobnostmi české
chemie o tom, proč jsou úspěšní.
Termín a místo: únor 2011, Praha

Drink s chemiky
Setkání veřejnosti s regionálně významnými chemickými osobnostmi v hospodě, restauraci, kavárně,
... Jeden termín v celé ČR, možnost on-line spojení jednotlivých míst, diskuse na téma „život bez
chemie"? Předpoklad alespoň 5 souběžných akcí.
Termín a místo: březen 2011, místa dle zájmu lokálních organizátorů

Chemie na Academia Film Olomouc
Posílení a zviditelnění chemie na AFO 2011.
Termín a místo: duben 2011, OIomouc

Chemie lásky
Nabídka romantického víkendu ve vybrané lokalitě doprovázený výklady a praktickými ukázkami z
oblasti lásky a sexu. Určeno pro veřejnost (ve vlastní režii) a pro partnery roku chemie.
Termín a místo: květen 2011, místo dosud neurčeno

Série chemických jarmarků
Řada akcí v městech ČR zaměřených na žáky ZŠ a studenty SŠ, propagace chemie a přírodních věd,
atraktivní experimenty, soutěže, doprovodný program, ...
Termín a místo: červen 2011, Ostrava, Olomouc, Praha, Pardubice, Ústí n/L, ... další podle zájmu
regionálních organizátorů

Chemie a ohňostroje
Ohňostroj pro veřejnost doplněný informacemi o chemické podstatě pozorovaných jevů (barvení
plamene atd...).
Termín a místo: prázdniny 2011, vhodné lokality s koncentrací návštěvníků (rekreační střediska)

Chemie a paliva
Workshop o přípravě biopaliv případně alternativních paliv, vhodné spojení s provozovateli motokár
(nutné dieslové motory) pro přímé odzkoušení vyrobených paliv.
Termín a místo: září 2011, dle zájmu lokálních organizátorů

Reportáž z Roku chemie v ČR
30 minutový sestřih událostí a aktivit roku chemie v ČR, uvedení v TV, na AFO 2012, na kongresu
EuCheMS v Praze 2012,...
Termín a místo: průběžně, připraveno v prvním čtvrtletí 2012

Projekt OTTO WICHTERLE (České centrum Praha)
Seznámení české a zahraniční veřejnosti s dílem a praktickým přínosem práce prof. Wichterleho -
historie, aktuální a potenciální budoucí přínosy. Ucelený projekt putovní výstavy s doprovodným
programem s realizacemi 2011 - 2013 v ČR i v zahraničí - připravuje České centrum Praha.
Termín a místo: zahájení listopad 2011 (Praha, Brusel)

Kalendář pro rok 2011 - „Chemie je cool" (VŠCHT Praha)
Výsledek fotografické soutěže pro studenty SŠ pořádané VŠCHT v roce 2010. Kalendář je možné
objednat.
Termín a místo: připraveno na začátku roku 2011

České ženy v chemii (VŠCHT Praha)
Soubor deseti populárně-vědeckých přednášek českých vědkyň pro širší veřejnost.
Termín a místo: každý měsíc jedna přednáška, Praha

Publikace „Jak se žije bez chemie" (VŠCHT Praha)
Komické obrázky znázorňující svět bez chemie a chemických výrobků, připravované studenty VŠCHT.
Určeno pro studenty SŠ a vyšších ročníků ZŠ.
Termín a místo: dosud neurčeno

Hodina moderní chemie 2 a 3 (VŠCHT Praha)
Pravidelné výjezdy na SŠ s ukázkami zajímavé a poutavé chemie, rozšíření již probíhající aktivity
Termín a místo: dosud neurčeno

Letní škola chemie (VŠCHT Praha)
Rozšíření tradiční akce o workshop pro učitele a promítání výběru filmů z Academia film Olomouc.
Termín a místo: dosud neurčeno

přílohy

Mezinárodní rok chemie 2011 v ČR 86 kB pdf (Acrobat dokument) 17.12.2010

.