Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

36. zasedání Generální konference UNESCO, stručná informace

 

V pořadí 36. zasedání Generální konference UNESCO (Paříž, 25.10.-10.11.2011) se zúčastnila i delegace České republiky, kterou vedl náměstek ministra JUDr. Vladimír Galuška. Důležitou zahraničně-politickou událostí se v rámci 36. GK stalo zvolení Palestiny novým členem UNESCO. Toto opatření vedlo k dopadům na rozpočet této mezinárodní organizace vzhledem k pozastavení příspěvků do rozpočtu UNESCO ze strany USA a Izraele. Během 36. Generální konferenci, jež představuje nejvyšší řídící orgán UNESCO, byla ČR zvolena Výkonné rady UNESCO (VR) pro nadcházející období. ČR byla během zasedání VR bezprostředně navazujícího na 36. GK zvolena také členem Výboru VR - Výboru pro úmluvy a doporučení (Committee on Conventions and Recomendations). Dále byla ČR zvolena za člena ad hoc skupiny, jejímž úkolem je připravit vybrané body pro nadcházející Výkonnou radu (189. VR, Paříž, 27.2. – 8.3.2012). V průběhu 36. GK byl znovu zvolen český zástupce do Výkonného výboru pro mezinárodní kampaň pro založení Núbijského muzea v Asuánu a Národního muzea egyptské civilizace v Káhiře (členství ad personam, Executive Committee of the International Campaign for the Establishment of the Nubia Museum in Aswan and the National Museum of Egyptian Civilization in Cairo - NUBIA). Českým zástupcem v tomto Výkonném výboru NUBIA je profesor Miroslav Verner z Českého egyptologického ústavu při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jednotlivé informace a dokumenty o průběhu a závěrech 36. GK jsou k dispozici i na internetovém portálu UNESCO www.unesco.com , v části s názvem General Conference – 36th Session. Paris October 25 to November 10, 2011.

Jednání 36. GK předcházelo Fórum mladých (Youth Forum), jehož závěry přinesly některá doporučení, jež poprvé v historii UNESCO byly zahrnuty do závěrů GK. Mezi doporučeními, jež zazněla na Youth Forum, bylo zejména věnovat větší pozornost oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví a podnikání mladých včetně oblasti kultury. Podrobnější informace jsou k dispozici např. na: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/social-transformations/youth/youth-forums/7th-unesco-youth-forum/ .

V pořadí již 36. zasedání Generální konference UNESCO (Paříž, 25.10.-10.11.2011) se zúčastnila i delegace České republiky, kterou vedl náměstek ministra JUDr. Vladimír Galuška. Důležitou zahraničně-politickou událostí se v rámci 36. GK stalo zvolení Palestiny novým členem UNESCO. Toto opatření vedlo k dopadům na rozpočet této mezinárodní organizace vzhledem k pozastavení příspěvků do rozpočtu UNESCO ze strany USA a Izraele. Podrobnější informace jsou k dispozici i na dále uvedených webových stránkách UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/statement_by_the_director_general_of_unesco_on_withholding_of_funds_by_the_united_states . Článek s názvem „General Conference admits Palestine as UNESCO Member“ je k dispozici na následující adrese: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/general_conference_admits_palestine_as_unesco_member_state/ .

Během 36. Generální konferenci, jež představuje nejvyšší řídící orgán UNESCO, byla ČR zvolena Výkonné rady UNESCO (VR) pro nadcházející období. ČR byla během zasedání VR bezprostředně navazujícího na 36. GK zvolena také členem Výboru VR - Výboru pro úmluvy a doporučení (Committee on Conventions and Recomendations). Jedná se o výbor pro lidská práva především ohledně naplnění základního lidského práva, kterým je právo na vzdělání, a naplňování lidských práv v dalších kompetenčních oblastech UNESCO.

Dále byla ČR zvolena za člena ad hoc skupiny, jejímž úkolem je připravit vybrané body pro nadcházející Výkonnou radu (189. VR, Paříž, 27.2. – 8.3.2012).  V průběhu poslední 36. GK byl znovu zvolen český zástupce do Výkonného výboru pro mezinárodní kampaň pro založení Núbijského muzea v Asuánu a Národního muzea egyptské civilizace v Káhiře (členství ad personam, Executive Committee of the International Campaign for the Establishment of the Nubia Museum in Aswan and the National Museum of Egyptian Civilization in Cairo - NUBIA). Českým zástupcem v tomto Výkonném výboru NUBIA je profesor Miroslav Verner z Českého egyptologického ústavu při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Jednotlivé informace a dokumenty o průběhu a závěrech poslední 36. GK jsou k dispozici i na internetovém portálu UNESCO www.unesco.com i v části s názvem General Conference – 36th Session. Paris October 25 to November 10, 2011.

http://www.unesco.org/new/en/general-conference/,  http://www.unesco.org/new/en/gc/documents/ . 

přílohy

Geoparky 19 MB pdf (Acrobat dokument) 5.8.2011

.