Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

ČR a UNESCO

 

Česká republika ve Výkonné radě UNESCO

unesco3

Na 36. Generální konferenci, která se konala v Paříži ve dnech 25.října - 10. listopadu 2011, byla ČR zvolena do nejvyššího exekutivního orgánu - Výkonné rady UNESCO pro nadcházející čtyřleté… více ►

Geoparky v ČR

narodni_geopark

Na počátku 3. tisíciletí se zrodila iniciativa geoparků, věnující se odkazu planety Země. Jejím smyslem je přiblížit široké veřejnosti poznatky o tom, jak pohyb kontinentů, aktivita vulkánů,… více ►

Biosférické rezervace v ČR

biosphere_reservations

Cílem mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra (Man and the Biosphere, MAB), zahájeného v roce 1970, je vytvoření vědecké základny pro rozumné využívání a ochranu zdrojů biosféry a pro… více ►

Dokumentární dědictví – Paměť světa

memory_of_the_world

Program Paměť světa UNESCO byl zahájen v r. 1992 za účelem podpořit záchranu a uchování kulturního dědictví zaznamenaného v dokumen-tech všeho druhu, ať jde o rukopisy, tištěné publikace,… více ►

Nemateriální kulturní dědictví v ČR

logo_nematerialni_kulturni_dedictvi

Jízda králů, masopust, velikonoční hrkání, stavění májí, výšivky, řemeslo, lidové léčitelství, loutkářství, pohádky, kolové tance… Výčet obřadů, znalostí, dovedností a projevů slovesného,… více ►

Památky Světového dědictví v ČR

logo_whc

Nejvýraznější díl spolupráce v oboru nemovitého kulturního dědictví je založen na naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, k níž bývalé Československo přistoupilo v… více ►

Vzdělávací projekty Ministerstva vnitra ČR v Africe

projekt_mv_2

Projekt „Basic PC and Internet Course“ je koncipován jako příspěvek České republiky k výzvě Summitu WSIS a jako plnění závazků vedoucích českých delegací na obou fázích Summitu OSN k podpoře… více ►

Stálá delegace ČR při UNESCO

unesco2

Česká republika je při mezinárodní organizaci UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) zastoupena prostřednictvím Stálé delegace ČR při UNESCO, která je podřízena… více ►

UNESCO v kostce

x2013_08_27

Přehled základních informací a odkazů o UNESCO, včetně jednotlivých programů a aktivit a indexu památek na Seznamu světového dědictví na území ČR a sítě biosferických rezervací na území ČR. více ►

.