Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

ČR a UNESCO

 

Aktuální informace z oblasti UNESCO v rámci České republiky.

Poznej světové dědictví UNESCO

poznej_svetoveho_dedictvi

Dvanáctý ročník putovní výstavy fotografií Poznej světové dědictví UNESCO z autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové (produkce MEDIA IN Praha), zahajuje počátkem dubna putování po České… více ►

Světový den divadla 27. března 2014

svetovy_den_divadla

"MEZINÁRODNÍ DEN DIVADLA byl ustanoven v roce 1961 Mezinárodním divadelním institutem (International Theatre Institute – ITI). Tento den slaví každoročně 27. března všechna národní střediska ITI… více ►

Sbírka na obnovu objektu Libušín na Pustevnách

libusin

Kulturní sekce České komise pro UNESCO vyslovila hluboké politování nad zničením chaty Libušín a uvítala sbírku na obnovu tohoto významného objektu na Pustevnách. více ►

Výzva k podání žádostí na Participační programy UNESCO na rok 2015

x2013_08_27

Sekretariát České komise pro UNESCO obdržel výzvu k předložení žádostí o Participační programy UNESCO na rok 2015. Participační program na léta 2014 – 2015 je přednostně určen nejméně rozvinutým… více ►

Soutěž – podnikání pro mladé občany

podnikani_pro_mlade

Goi Peace Foundation, Stiftung Entrepreneurship (Berlin) a mezinárodní organizace UNESCO vytvořily nový mezinárodní program, jehož cílem je posílit postavení mladých podnikatelů a inovátorů a… více ►

Formální a neformální umělecké vzdělávání - kulatý stůl

umelecke_vzdelavani_2

Ve středu 26. února uspořádal NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO v Muzeu hl. m. Prahy kulatý stůl na téma Formální a neformální… více ►

Oslavy Mezinárodního dne mateřského jazyka

logo_mezinarodni_den_materskeho_jazyka

Dne 21. února si Česká republika připomene prostřednictvím akcí městských knihoven Mezinárodní den mateřského jazyka, jehož smyslem je podporovat jazykové rozmanitosti a vícejazyčné vzdělávání a… více ►

Panelová diskuse - Budoucnost rozhlasu: nové trendy u publika, financování a technologie

svetovy_den_rozhlasu

Společnost Sourcefabric ve spolupráci s Prague College a Sekretariátem České komise pro UNESCO uspořádala u příležitosti konání Světového dne rozhlasu dne 13. února 2014 panelovou diskusi -… více ►

Předání certifikátů Škola udržitelného rozvoje na období 2014 – 2016

kev

Dne 11. února byly za účasti Sekretariátu České komise pro UNESCO v rámci konání valné hromady Klubu ekologické výchovy předány certifikáty „Škola udržitelného rozvoje na období 2014 – 2016“. více ►

Světový den rozhlasu

svetovy_den_rozhlasu_logo

Dne 13. února se každoročně od roku 2011 slaví Světový den rozhlasu. Toto datum bylo zvoleno z iniciativy UNESCO, protože právě 13. února 1946 začala poprvé vysílat rozhlasová stanice OSN. více ►

Webové stránky Českého komitétu pro mezinárodní geovědní programy

znak_iugc

Český komitét Mezinárodního geovědního programu (IGCP) je společným vědeckým programem UNESCO a Mezinárodní rady pro vědu (ICSU) a poskytuje již dlouhou řadu let finanční podporu mezinárodním… více ►

Inaugurace výstavy „Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Markéty Antijochijské – památky Velké Moravy“ v sídle UNESCO

vystava_velka_morava

Velvyslankyně Marie Chatardová, stálá představitelka ČR při UNESCO, dne 5. prosince 2013 v pařížském sídle UNESCO v paláci Fontenoy slavnostně, za přítomnosti zástupců Sekretariátu UNESCO a… více ►

Zasedání 37. Generální konference UNESCO

generalni_konference_unesco

Ve dnech 5. – 20. listopadu 2013 proběhlo zasedání Generální konference UNESCO, nejvyššího orgánu organizace, která se skládá ze zástupců všech členských států a koná se jednou za dva roky.… více ►

Konání 8. žákovské a 10. středoškolské ekologické konference 2013 na MŠMT v Praze

zek4

U příležitosti Dekády OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj a Mezinárodního roku „Voda pro život“ uspořádal Klub ekologické výchovy dne 16. října 8. žákovskou ekologickou konferenci 2013 (ŽEK… více ►

Petr Gazdík vystoupil na mezinárodním setkání UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

umluva_setkani_uvod

Dne 14. října se na Ministerstvu kultury ČR v Praze zahájil mezinárodní workshop k Úmluvě UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů a možnostech její implementace v zemích… více ►

Památky tradičního lidového stavitelství v životě dnešní obce

npu_pamatky_znak

Dne 15. října 2013 pořádá Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Kroměříži setkání při příležitosti 15 let po zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži a obce… více ►

Noc vědců – 100. výročí Otty Wichterleho

sal_s_divaky

Během Noci vědců, která se konala dne 27. září na významných univerzitách a výzkumných pracovištích po celé Evropě, si Akademie věd ČR s nevládní neziskovou společností Comenium, o. p. s.,… více ►

Vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže Voda pro život

voda_pro_zivot_3

Dne 18. září se na Ministerstvu zahraničních věcí v budově Černínského paláce vyhlásily výsledky XVI. ročníku výtvarné a XI. ročníku literární soutěže na téma Voda pro život. Slavnostního předání… více ►

Marie Chatardová novou Stálou představitelkou ČR při UNESCO

spolecne_foto

Velvyslankyně Marie Chatardová předala dne 9. září 2013 pověřovací listiny akreditující ji coby Stálou představitelku České republiky při Organizaci Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu… více ►

ČR spolufinancuje dlouhodobá stipendia pro akademický rok 2014-2015

logo_unesco

S cílem podpořit kapacity lidských zdrojů v rozvojových zemích a posílit přátelství mezi národy na světě vláda České republiky nabídla organizaci UNESCO tří dlouhodobá stipendia pro vysokoškolské… více ►

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO v Olomouci

poznej_svetove_dedictvi

Fotografické výstavy projektu Poznej světové dědictví UNESCO věnované výjimečným památkám a přírodním celkům vstupují rokem 2013 do svého 11. ročníku. Budou připomínat další unikáty světového… více ►

Novináři potřebují nejen svobodu slova ale i bezpečí

den_tisku

Světový den svobody tisku ( World Press Freedom Day ) si celý svět připomíná 3. května více ►

Publikace UNESCO – Svět vědy 2013

svet_vedy_kniha

Nové vydání časopisu UNESCO o vědě - „A World of Science“ více ►

Výuka prostřednictvím mobilních technologií

x2013_08_27

Jak mohou mobilní technologie pomoci při dosažení gramotnosti pro všechny, zejména v zemích, které jsou "chudé na knihy, ale bohaté na mobilní telefony" ? Jak mohou mobilní technologie podporovat… více ►

Výstava POZNEJ SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO

poznej_svetove_dedictvi_unesco_1

Významné 40. výročí vzniku Úmluvy o ochraně světového dědictví UNESCO připomínal po celý letošní rok jubilejní 10. ročník putovní výstavy „Poznej světové dědictví UNESCO“, kterou pořádá volné… více ►

Světový den učitelů

x2013_08_27

UNESCO si připomíná „Světový den učitelů“ ( World Teachers´ Day ) více ►

„Voda pro život“ - Mezinárodní rok vodní spolupráce 2013

rok_vody

Téma „Voda pro život“, jež pro příští rok 2013 OSN vyhlásilo jako mezinárodní rok (International Year of Water Cooperation 2013 - A/RES/65/154 UN), představuje hlavní téma školního roku 2012/2013… více ►

21. 5. Světový den kulturní rozmanitosti

osn

Valné shromáždění OSN již v roce 2001vyhlásilo den 21. květen světovým dnem kulturní rozmanitosti jako výzvu k toleranci odlišných kultur a interkulturnímu dialogu. Kulturní rozmanitost… více ►

České památky UNESCO letos oslaví dvě výročí, sdružení „České dědictví Unesco“

ceske_dedictvi_unesco

Celkem 12 českých památek zapsaných do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO letos oslaví dvě výročí. Jednak 20 let od zápisu prvních tří památek a také 40. výročí od podpisu… více ►

Knihovna České komise pro UNESCO má v provozu nový on-line katalog

knihovna_1

Nový on-line katalog části knihovny České komise pro UNESCO byl zprovozněn od začátku roku 2011. Do databáze lze vstupovat prostřednictvím internetové adresy http://www.vkta.cz/unesco/baze.htm ,… více ►

Participační programy UNESCO pro období 2012-2013

x2013_08_27

Sekretariát České komise pro UNESCO obdržel aktuální informace potřebné k zúčastnění v Participačních programech UNESCO pro období 2012-2013 (PP). Podrobnější a aktuální informace lze získat i… více ►

IOC - Český národní výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí v rámci UNESCO

ioc

Český národní výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí v rámci UNESCO (ČNV IOC) dlouhodobě představuje ČR v Mezivládní oceánografické komisi UNESCO (Intergovernmental… více ►

Česká republika ve Výkonné radě UNESCO

unesco3

Na 36. Generální konferenci, která se konala v Paříži ve dnech 25.října - 10. listopadu 2011, byla ČR zvolena do nejvyššího exekutivního orgánu - Výkonné rady UNESCO pro nadcházející čtyřleté… více ►

Jízdy králů na jihovýchodní Moravě zapsány na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva

jizda_kralu

Jízda králů reprezentuje nemateriální kulturní dědictví lidstva a tento známý lidový obyčej z moravského Slovácka byl zapsán na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva… více ►

Jízdy králů na jihovýchodní Moravě zapsány na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva

jizda_kralu

Jízda králů reprezentuje nemateriální kulturní dědictví lidstva a tento známý lidový obyčej z moravského Slovácka byl zapsán na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva… více ►

Seznam světového dědictví UNESCO

world_heritage_unesco

V roce 1972 byla pod patronací UNESCO uzavřena Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Jedná se o unikátní mezinárodní právně závazný dokument, který spojuje princip ochrany… více ►

36. zasedání Generální konference UNESCO, stručná informace

unesco3

V pořadí 36. zasedání Generální konference UNESCO (Paříž, 25.10.-10.11.2011) se zúčastnila i delegace České republiky, kterou vedl náměstek ministra JUDr. Vladimír Galuška. Důležitou… více ►

Eric Falt na návštěvě v Praze

eric_falt

Eric Falt, náměstek generální ředitelky UNESCO pro vnější vztahy a veřejné informace, přijel u příležitosti zahájení Pražského Quadriennale na pozvání 1. náměstka ministra zahraničních věcí… více ►

Aktivity pro Mezinárodní rok chemie v ČR 2011

rok_chemie_logo

Koordinační komise pro Mezinárodní rok chemie v ČR představila první návrh aktivit pro Mezinárodní rok chemie v roce 2011, které se budou konat v České republice. Uvedené aktivity jsou ve fázi… více ►

Mezinárodní rok sbližování kultur v roce 2010

unesco5

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) zařadila do plánu akcí k Mezinárodnímu roku sbližování kultur (rok 2010) také 10 projektů z České republiky. Úlohou Mezinárodního… více ►

Mezinárodní rok OSN biologické rozmanitosti

rok_rozmanitosti

Rok 2010 byl OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok OSN biologické rozmanitosti. Stejně jako řada členských států UNESCO i ČR v tomto kontextu připravila řadu akcí. Přehled aktivit, které organizuje… více ►

Úmluva na ochranu nemateriálního kulturního dědictví

logo_vybor_pro_nematerialni_dedictvi

Česká republika byla jednou ze členských zemí UNESCO, které iniciovaly vyjednávání ve věci Úmluvy. Za účelem zachování myšlenky Úmluvy byla přijata efektivní strategie pro zajištění ochrany,… více ►

Program Paměť světa

knihovna_2

Program Paměť světa Registr Paměti světa je kompendiem dokumentů, rukopisů, ústních tradic, audiovizuálních materiálů a knihovnických a archivních sbírek všeobecné hodnoty. Česká Republika… více ►

Úmluva na ochranu a podporu diversity kulturního vyjádření

prazske_kvadrienale

Česká republika je spoluúčastníkem Úmluvy. Duch a principy Úmluvy jsou plně reflektovány v národních kulturních politikách, aktivitách a událostech propagujících mezinárodní kulturní interakci a… více ►

Stálá delegace ČR při UNESCO

unesco2

Česká republika je při mezinárodní organizaci UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) zastoupena prostřednictvím Stálé delegace ČR při UNESCO, která je podřízena… více ►

Biosférické rezervace UNESCO

man_and_biosphere

V roce 1970 schválila Generální konference UNESCO velký mezivládní program zabývající se problematikou ochrany životního prostředí, který byl pojmenován Člověk a biosféra (Man and Biosphere –… více ►

.