Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Jízdy králů na jihovýchodní Moravě zapsány na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva

 

Jízda králů reprezentuje nemateriální kulturní dědictví lidstva a tento známý lidový obyčej z moravského Slovácka byl zapsán na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva (Intagible Heritage List). Mezivládní výbor pro nemateriální kulturní dědictví při UNESCO na svém 6. zasedání na Bali v Indonésii závěrem listopadu 2011 rozhodl, že Jízda králů reprezentuje významné nemateriální kulturní dědictví lidstva a tato tradice je vedena v předmětném seznamu UNESCO. Podrobné a aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury ČR www.mkcr.cz i na portálu UNESCO www.unesco.org .

Ministerstvo kultury České republiky na svých webových stránkách informovalo o přípravě nominace zapsání Jízdy králů na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. Tato informace je k dispozici i na webových stránkách Ministerstva kultury ČR www.mkcr.cz

Jízdy králů a jejich nominační dokumentace, jež byly UNESCO předány v roce 2010, byly v průběhu uplynulého roku posouzeny sborem expertů na nemateriální kulturní dědictví spolu s dalšími 53 návrhy na zápis do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva. Na základě tohoto odborného posouzení Mezivládní výbor pro nemateriální kulturní dědictví při UNESCO na svém 6. zasedání na Bali rozhodl, že Jízda králů reprezentuje nemateriální kulturní dědictví lidstva a je od této chvíle ze strany UNESCO vedena ve zmíněném seznamu.

Nominační dokumentace Jízdy králů byla zároveň vyhodnocena jako jedna ze 7 nejkvalitněji zpracovaných ze všech předložených a byla výslovně dána ostatním státům za metodický vzor. I tato skutečnost je velkým oceněním a uznáním práce expertů, kteří nominaci po dobu několika let připravovali, a také uznání řídící úlohy ministerstva. Ministerstvo kultury blahopřeje a děkuje občanům Hluku, Kunovic, Skoronic a Vlčnova za to, že Jízdy králů uchovali. Poděkování patří také představitelům těchto obcí, že byli nápomocni při zpracování nominační dokumentace a za trvalé vytváření podmínek pro to, aby nás Jízdy králů i dále ve světě reprezentovaly.  Jízdy králů se ocitly na prestižním seznamu UNESCO vedle dalších fenoménů nemateriálního kulturního dědictví z celého světa, z nichž 2 mají původ v České republice. Slovácký verbuňk a Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, a v jednom případě se Česká republika připojila k nadnárodní nominaci koordinované Spojenými arabskými emiráty (Sokolnictví – živé dědictví lidstva).

Webové stránky Ministerstva kultury ČR: http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jizdy-kralu-na-jihovychodni-morave-zapsany-na-seznam-svetoveho-dedictvi-unesco--112819/tmplid-228 . Další aktuální a podrobné informace jsou k dispozici i na webových stránkách UNESCO www.unesco.org v části s názvem Seznam nemateriálního kulturního dědictví - Intagible Heritage List (Bali meeting concludes with 19 new items on Intangible Heritage List).

.