Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Mezinárodní rok OSN biologické rozmanitosti

 

Rok 2010 byl OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok OSN biologické rozmanitosti. Stejně jako řada členských států UNESCO i ČR v tomto kontextu připravila řadu akcí. Přehled aktivit, které organizuje Ministerstvo životního prostředí, stejně tak jako další členové České komise pro UNESCO, lze nalézt v přiložených textech.

Při příležitosti oslav a propagace Mezinárodního roku biodiverzity (MRB) byla na Ministerstvu životního prostředí ustavena Národní koordinační skupina, která diskutuje a koordinuje akce konané v souvislosti s MRB. Skupina sdružuje kromě zástupců resortu a resortních organizací (AOPK ČR, CENIA, ČIZP, KRNAP, NP ČS, NP DP) také zástupce Mze, České rozvojové agentury a nevládních organizací (ČSO, Nadace partnerství). Koordinátorkou byla jmenována Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., pracovnice odboru mezinárodní ochrany biodiverzity (OMOB). Spolupráce v této věci probíhá s odborem vnějších vztahů (OVV) a také se sekretariátem Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD).

Téma ochrany přírody a krajiny/biologické rozmanitosti bude hlavním komunikačním tématem Ministerstva životního prostředí pro rok 2010. Ministerstvo životního prostředí využije tento rok k propagaci tématu ochrany přírody a krajiny v České republice. Zaměříme se na informování o aktuálním stavu přírody a krajiny, a to v rámci čtyř hlavních cílových skupin, kterými jsou široká veřejnost, obce, děti a mládež, odborná veřejnost/ uživatelé přírody.

Klub ekologické výchovy k Roku biodiversity pořádá 12. ročník výtvarné soutěže a 7. ročník literární soutěže k biodiversitě (předpoklad tradičního vyhlášení ke Světovému dni životního prostředí v červnu 2010 na Ministerstvu zahraničních věcí ve spolupráci se Sekretariátem České komise pro UNESCO). Dále  organizuje semináře o biodiversitě akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro školní koordinátory ve spolupráci s kraji. Rovněž předkládá projekt tvorby čtyř filmů o biodiversitě a ochraně životního prostředí Státnímu fondu životního prostředí (návazně pak jejich představení školám na seminářích v krajích).

Dále viz webové stránky Klubu ekologické výchovy:      http://kev.ecn.cz

Národní památkový ústav pořádá v Praze (16. - 17.9.2010) a ve Veltrusech (18.9.2010) významný seminář o Evropské úmluvě o krajině.

Dále viz následující webové stránky :   http://www.cenelc.cz/narodni-seminar.html

přílohy

15. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy... 35 kB pdf (Acrobat dokument) 9.9.2010

Aktivity Ministerstva životního prostředí v rámci MRB... 459 kB jpg (Obrázek / Fotka) 9.9.2010

Aktivity Ministerstva životního prostředí v rámci MRB... 398 kB jpg (Obrázek / Fotka) 9.9.2010

.