Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Mezinárodní rok sbližování kultur v roce 2010

 

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) zařadila do plánu akcí k Mezinárodnímu roku sbližování kultur (rok 2010) také 10 projektů z České republiky. Úlohou Mezinárodního roku sbližování kultur je propagace pozitivních příkladů a také originálních projektů dokládajících pozitiva kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu.

Přehled všech akcí spojených s Mezinárodním rokem sbližování kultur naleznete na stránkách UNESCO http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=39761&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

 UNESCO zařadilo do plánu akcí následující projekty z České republiky:

-          Galerie Klatovy: výstava Start Point (více http://www.gkk.cz/cz/start-point/ )

-          Nadační fond festivalu: 20. ročník Festivalu spisovatelů (více http://www.pwf.cz/cz/fsp-2010/ )

-          Institut umění-Divadelní ústav: Pražské Quadrienále (více http://www.pq.cz/cs/ )

-          Slezské muzeum: Město Opava - kultura a historie (více http://www.szmo.cz/ )

-          Svět knihy Praha (více http://www.svetknihy.cz/cz/menu/ )

-          Památník Lidice: 38. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy v Lidicích (více http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/ )

-          Národní informační a poradenské středisko pro kulturu: 80. ročník festivalu Jiráskův Hronov (více http://www.nipos-mk.cz/?p=8098 )

-          Národní ústav lidové kultury: Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici (více http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=387&em=10 )

-          7. ročník Mezinárodní bienále kresby Plzeň (více http://bienale-plzen.cz/ )

-          Moravská galerie Brno: 24. ročník Mezinárodní bienále grafického designu Brno (více http://www.moravska-galerie.cz/cs/bienale/24-mezinarodni-bienale-grafickeho-designu-brno-2010/ )

.