Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Participační programy UNESCO pro období 2012-2013

 

Sekretariát České komise pro UNESCO obdržel aktuální informace potřebné k zúčastnění v Participačních programech UNESCO pro období 2012-2013 (PP). Podrobnější a aktuální informace lze získat i na webové adrese: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48778&URL_DO;=DO_TOPIC&URL_SECTION;=201.html. Termín pro podávání přihlášek je 28. 2. 2012 s tím, že projekty mají být zaměřeny na následující prioritní oblasti, podobně jako tomu bylo v uplynulém období (Afrika, rozvojové země, země po katastrofě či po válečném konfliktu, malé rozvojové ostrovní státy, mládež, genderová rovnost apod.).

Termín pro podávání přihlášek je 28. 2. 2012 s tím, že projekty mají být zaměřeny na následující prioritní oblasti, podobně jako tomu bylo v uplynulém období (Afrika, rozvojové země, země po katastrofě či po válečném konfliktu, malé rozvojové ostrovní státy, mládež, genderová rovnost apod.). V souvislosti s přípravou jednání Výkonného výboru České komise pro UNESCO (20.02.2012) a České komise pro UNESCO (21.02.2012) byli představitelé Výkonného výboru i České komise pro UNESCO požádáni, aby návrhy PP doručili do Sekretariátu ČK pro UNESCO nejpozději do 10.02.2012.

Základní informace o tzv. participačních programech UNESCO (dále jen „PP“). Informace o PP (Programme of Participation in the activities of member States for 2012-2013, The Participation Programme) lze nalézt i na následujících stránkách UNESCO: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=32042&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html ,

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/sids/education-capacity-building/participation-programme/ .

V rámci participačního programu UNESCO jsou poskytovány finanční příspěvky na realizaci vybraných projektů předkládaných členskými zeměmi. UNESCO prostřednictvím participačního programu přispívá na úhradu nákladů konkrétních projektů, které musí být jejich realizátory spolufinancovány. Předkládané projekty musí spadat do oblasti působnosti UNESCO a musí rozvíjet priority programu schváleného Generální konferencí. Jedná se v podstatě o systém grantového řízení, jehož pravidla stanoví Generální konference. Platí to i pro Českou republiku, která pro poslední období 2010-2011 předložila 7 projektů zaměřených na oblast kultury, vědy a školství.

 

 

.