Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže Voda pro život

 

Dne 18. září se na Ministerstvu zahraničních věcí v budově Černínského paláce vyhlásily výsledky XVI. ročníku výtvarné a XI. ročníku literární soutěže na téma Voda pro život. Slavnostního předání diplomů a cen úspěšným vítězům soutěže, kterou zorganizoval Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Zeleným křížem ČR a ČK pro UNESCO, se zúčastnili i hosté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ČR.

Soutěž pořádá již tradičně Klub ekologické výchovy (KEV) – profesní sdružení pedagogů a škol pro environmentální vzdělávání s více než dvacetiletou tradicí své existence. Účast při vyhlašování výsledků přijali i zástupci MŠMT Ing. Karla Mališová a PaedDr. Vladimír Krieg, dále pak z Ministerstva zemědělství Ing. Pavlína Vašíčková. Pozváni byli také zástupci krajů např. Mgr. Bc. Jana Harmanová z Moravskoslezského kraje, z odboru školství a sportu. 

Tématem roku 2013 byla voda, konkrétně „ Voda pro život“. Soutěžilo se ve třech kategoriích: I. kategorie žáci   1.stupně ZŠ, II. kategorie žáci 2.stupně a konečně i III. kategorie středoškoláci a učňové. Byly oceněny také práce  žáků praktických a uměleckých škol. 

Za hodnotitelskou komisi byla přítomna Hana Sokoltová - Zpěváková, akad.mal., Doc.Dr.Milada Švecová,CSc. předsedkyně Klubu ekologické výchovy. Významným hostem byla též čestná předsedkyně  KEV RNDr. PhDr. Danuše Kvasničková, CSc. Letošního ročníku s zúčastnili rovněž zahraniční hosté z Komenského uviverzity v Bratislavě, Fakulty prírodných vied  Doc. L. Turanová Dr. M. Bizubová. Poděkování za účast patří samozřejmě všem oceněným tvůrcům a jejich učitelům a rodičům i prarodičů. Celkem se nás sešlo v Černínském paláci 70 ze všech koutů České republiky.

První oblastí byla výtvarná soutěž, kde bylo přihlášeno 63 prací z 25 škol. V oblasti literární to bylo 81 prací ze 45 škol. Fotografie zaslalo 70 soutěžících z 21 škol.   Více informací naleznete na webových stránkách KEVu (www.kev.ecn.cz)

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství budou oceněné práce vystaveny v prostorách této instituce. O termínu  se mohou účastníci  a další zájemci informovat na webových stránkách KEVu.

přílohy

výsledky Voda pro život 341 kB pdf (Acrobat dokument) 19.9.2013

.