Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Významné výročí UNESCO, 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

 

(Archivní článek, platnost skončena 14.04.2014.)

K 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (863), které mezi významnými kulturními výročími UNESCO schválila poslední 36. Generální konference UNESCO (Paříž, 25.10. až 10.11.2011) pro období 2012–2013, se připravuje několik kulturních akcí. Jejich cílem je připomínat odkaz cyrilometodějského dědictví.

V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Na toto výročí pamatují ve svém kalendáři akcí příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR a připomenutí této události budou věnovány následující projekty (celkem 11):

1) Projekt „Cyril a Metoděj na Velké Moravě. 1150. výročí příchodu věrozvěstů“. Realizátory projektu jsou Moravské zemské muzeum v Brně a Muzeum umění Olomouc. Projekt sestává z těchto akcí:

- Výstava Sv. Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo (Brno, leden – červen 2013)

- Výstava Cyrilometodějské stopy v hudbě, divadle a literatuře (Brno, leden – červen 2013)

- Výstava Cyrilometodějská mise (Velehrad/Modrá, červenec – srpen 2013)

- Výstava 863: Cyril a Metoděj. Historie a umělecké reflexe (Parlament české republiky, říjen – prosinec 2013).

2) duben – červen 2013: výstavní projekt „Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v historii, kultuře a výtvarném umění českých zemí“. Realizátorem projektu je Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Státní galerií ve Zlíně. Výstava se zaměří na cyrilometodějskou tradici a cyrilometodějský kult od samotných počátků až k návštěvě papeže Jana Pavla II. na Velehradě v dubnu 1990, s akcentem na moravské prostředí s příslušnými přesahy.

3) červen – září 2013: autorská výstava fotografií Pavla Popelky „Víra, její projevy a chrámy“, projekt Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě – krásy stavebních památek spojených s křesťanstvím mj. z Etiopie, Balkánu, východního Slovenska či Moravy.

4) 8. – 10. 10. 2013: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě uspořádá XXIX. Mezinárodní komeniologické kolokvium na téma Komenský a česká církevní tradice. K cyrilometodějskému jubileu 2013.

5) duben 2013: Slavnostní bohoslužba v kostele Most, nositelem projektu je Národní památkový úřad (NPÚ) ve spolupráci s Farností Most.

6) duben 2013: poutní dny v Kroměříži, nositelem projektu je NPÚ

7) květen 2013: koncert s doprovodným programem v Rájci nad Svitavou, nositelem projektu je NPÚ

8) červen 2013: slavnostní zpřístupnění jeskyně sv. Prokopa v Sázavském klášteře. Obnovení a zpřístupnění legendární jeskyně sv. Prokopa, zakladatele kláštera s nejdéle uplatňovanou slovanskou liturgií a písemnictvím. Jeskyně bude obnovena jako poutní místo a místo podporující církevní turistiku. Na projektu participují NPÚ, Farnost Sázava a město Sázava.

9) duben 2013: výstava představující dějiny sázavského kláštera a postavu sv. Prokopa – výstava představí osobnost sv. Prokopa jako dědice cyrilometodějské tradice, dějiny kláštera a slovanské liturgie. Nositeli projektu jsou NPÚ, Farnost Sázava a město Sázava.

10) listopad 2012: kolokvium „Památky Velké Moravy“, nositelem projektu je Masarykovo muzeum v Hodoníně. Kolokvium bude zaměřeno na materiální kulturu spojenou se státním útvarem označovaným Velká Morava.

11) Národní ústav lidové kultury ve Strážnici připravuje projekt „Cyrilo-Metodějské jubileum v roce 2013 a NÚKL ve Strážnici“. Partnerem projektu je MK ČR. NÚLK jako vydavatel odborného recenzovaného časopisu Národopisná revue věnuje číslo 2 ročníku 2013 problematice cyrilometodějské tradice. NÚLK je z pověření Ministerstva kultury pořadatelem Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Programová skladba každého ročníku tohoto jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších mezinárodních folklorních festivalů v Evropě činí 35 až 40 programů. Některé z nich budou zaměřeny právě na problematiku cyrilometodějského dědictví.

x

.