Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výzva k podání žádostí na Participační programy UNESCO na rok 2015

 

Sekretariát České komise pro UNESCO obdržel výzvu k předložení žádostí o Participační programy UNESCO na rok 2015. Participační program na léta 2014 – 2015 je přednostně určen nejméně rozvinutým zemím, malým ostrovním státům a africkým zemím a projekty musí být zaměřeny na tři prioritní oblasti – Afrika, mládež a genderová rovnost.

V rámci participačního programu UNESCO jsou poskytovány finanční příspěvky na realizaci vybraných projektů předkládaných členskými zeměmi. UNESCO prostřednictvím participačního programu přispívá na úhradu nákladů konkrétních projektů, které musí být jejich realizátory spolufinancovány. Předkládané projekty musí spadat do oblasti působnosti UNESCO a musí rozvíjet priority programu schváleného během 37. zasedání Generální konference UNESCO v Paříži - Afrika, mládež a genderová rovnost.

Jedná se o formu grantového řízení, kde se mohou členské země prostřednictvím národních komisí ucházet o finanční příspěvek UNESCO na konkrétní projekty. Vzhledem ke špatné finanční situaci organizace dochází k omezování celkové částky přidělované v rámci programu. Na léta 2014 - 2015 bude touto formou poskytnuto pouze 15, 897 milionů USD.

Z tohoto důvodu je participační program přednostně určen prioritním skupinám (nejméně rozvinuté země, malé ostrovní státy, africké země atd.) Na vyspělé země je apelováno, aby se dobrovolně zřekly předkládání žádostí o příspěvek. Přesné podmínky a formulář k podání žádosti naleznete v anglickém i francouzském jazyce v příloze.

Vzhledem k tomu, že se žádosti podávají prostřednictvím České komise pro UNESCO a po doporučení jejího Výkonného výboru, prosíme o zaslání žádostí v elektronické formě na adresu Sekretariátu České komise pro UNESCO - email:  unesco@mzv.cz  nejpozději do:

-          30. dubna 2014 v případě projektů, jejichž implementace je naplánovaná v průběhu roku 2015.

přílohy

výzva, podmínky a formulář žádosti PP - FR 133 kB pdf (Acrobat dokument) 8.1.2014

výzva, podmínky a formulář žádosti PP_ENG 125 kB pdf (Acrobat dokument) 8.1.2014

.