Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

IOC - Český národní výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí v rámci UNESCO

 

(Archivní článek, platnost skončena 08.12.2012.)

Český národní výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí v rámci UNESCO (ČNV IOC) dlouhodobě představuje ČR v Mezivládní oceánografické komisi UNESCO (Intergovernmental Oceanographic Commission - IOC), jejíž hlavní cíle představuje koordinace a podpora činností a programů zaměřených na systematické pozorování mořského prostředí včetně tzv. managementu mořského prostředí za účelem snížení možných rizik (např. vlny tsunami) a to i ve vztahu k zamezení negativních důsledků globálních klimatických změn. Informace o spolupráci ČR s IOC, jež současně spadá i do působnosti Ministerstva životního prostředí, jsou k dispozici na webových stránkách Českého národního výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí v rámci UNESCO - http://www.mzp.cz/cz/cesky_narodni_vybor .

Český národní výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí v rámci UNESCO (ČNV IOC) se dlouhodobě zabývá spoluprácí s Mezivládní oceánografickou komisí (Intergovernmental Oceanographic Commission - IOC), jež vznikla na půdě UNESCO v roce 1960.  Česká republika se stala dne 20. června 2005 plnoprávným členem této komise, ale s IOC se aktivně spolupracovalo i v období bývalého Československa již od roku 1960.

IOC podporuje mezinárodní spolupráci a koordinuje programy v námořním výzkumu, služby, systémy pozorování, zmírňování nebezpečí (např. varovný systém před vlnami tsunami) a rozvoj kapacit s cílem pochopit a efektivně hospodařit s prostředky z oceánu a pobřežních oblastí. Použitím těchto poznatků IOC usiluje o zdokonalení správy, řízení, institucionálních i rozhodovacích procesů svých členských států, pokud jde o mořské zdroje a proměnlivosti klimatu a pro podporu trvale udržitelného rozvoje mořského prostředí, a to zejména v rozvojových zemích. IOC koordinuje a podporuje činnosti a programy zaměřené na systematické pozorování oceánu a tzv. management mořských vod za účelem snížení možných rizik i ve vztahu k zamezení negativních důsledků globálních klimatických změn.

Jménem ČR s IOC spolupracuje Český národní výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí v rámci UNESCO (ČNV IOC), předseda ČNV IOC Doc. RNDr. Bohumír Janský, Csc., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a za Ministerstvo životního prostředí, tajemník ČNV IOC PhDr. Ing. Přemysl Štěpánek, Ministerstvo životního prostředí, odbor mnohostranných vztahů. Informace o činnosti ČNV IOC lze nalézt i na webových stránkách ČNV IOC a Ministerstva životního prostředí ČR http://www.mzp.cz/cz/cesky_narodni_vybor .

Další podrobné a aktuální informace o cílech a aktivitách IOC jsou k dispozici i na webovém informačním portálu UNESCO www.unesco.org , konkrétně v části http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/ .

.