Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Mnohostranné úmluvy

 

Prostřednictvím UNESCO byla uzavřena celá řada úmluv a dohod projednaných a schválených buď Generální konferencí UNESCO nebo společně s jinými mezinárodními organizacemi.

Prostřednictvím UNESCO byla uzavřena celá řada úmluv a dohod projednaných a schválených buď Generální konferencí UNESCO nebo společně s jinými mezinárodními organizacemi.

·         Ústava Organizace spojených národů pro školství, vědu a kulturu (UNESCO)
Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Londýn, 16.11.1945
č. 196/1947 Sb.
účinnost od: 30.6.1947

·         Dohoda o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího , vědeckého a kulturního charakteru
Agreement for Facilitating the International Circulation of Visual and Auditory Materials of an Educational, Scientific and Cultural Character
Beirut, 10.12.1948
č. 101/1998 Sb.
účinnost od: 20.11.1997

·         Dohoda o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials
Florencie, 17.6.1950
č. 102/1998 Sb.
účinnost od: 22.8.1998

·         Protokol k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
Nairobi, 26.11.1976
č. 103/1998 Sb.
účinnost od: 22.2.1998

·         Všeobecná úmluva o autorském právu a Protokoly č. 2 a 3 (revidovaná v Paříži dne 24.července 1971 a Dodatkový protokol č. 2)
Universal Copyright Convention
Ženeva, 06.09.1952
č. 2/1960, 16/1960, 134/1980 Sb.

·         Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
Haag, 14.05.1954
č. 94/1958 Sb.
účinnost od: 6.3.1958

·         Úmluva o mezinárodní výměně publikací
Convention concerning the International Exchange of Publications
Paříž, 03.12.1958
č. 12/1965 Sb.

·         Úmluva o výměně publikací a vládních dokumentů mezi státy
Convention concerning the Exchange of Official Publications and Government Documents between States
Paříž, 03.12.1958
č. 12/1965 Sb.

·         Úmluva proti diskriminaci ve vzdělání
Convention against Discrimination in Education
Paříž, 14.12.1960

·         Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and
Broadcasting Organizations

Řím, 26.10.1961
č. 192/1964 Sb.

·         Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovolenému dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property
Paříž, 14.11.1970
č. 15/1980 Sb.

·         Úmluva o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů
Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of their Phonograms
Ženeva, 29.10.1971
č. 32/1985 Sb.

·         Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva
Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat
(Ramsar, 2.února 1971) změněna Protokolem (Paříž, 03.12.1982)
č. 396/1990 Sb.
účinnost od: 2.7.1990

·         Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
Paříž, 16.11.1972
č. 159/1991 Sb.
účinnost od: 15.2.1991

·         Mnohostranná úmluva o zamezení dvojího zdanění autorských práv
Multilateral Convention for the Avoidance of Double Taxation of Copyright Royalties
Madrid, 13.12.1979

·         Úmluva o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu
Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region
Paříž, 21.12.1979
č. 77/1990 Sb.
účinnost od: 6.6.1988

·         Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělání v evropském regionu
Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region
Lisabon, 11.04.1997
č. 60/2000 Sb.

·         Úmluva o přidělování vysílacích frekvencí pro satelitní přenosy
Convention relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite Brusel, 21.05.1974

·         Úmluva o technickém a profesním vzdělávání
Convention on Technical and Vocational Education
Paříž, 10.11.1989

·         Úmluva o ochraně nehmotného kulturního dědictví
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
Paříž, 17.10.2003

.