Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Orgány UNESCO

 

Orgány UNESCO - Generální konference, Výkonná rada a Sekretariát.

1.     Generální konference

Generální konference je nejvyšší orgán UNESCO. Skládá se ze zástupců všech členských států, z nichž každý má jeden hlas. Řádné zasedání Generální konference se koná každé dva roky zpravidla na přelomu října a listopadu. Hlavním úkolem zasedání je projednání a schválení programu a rozpočtu UNESCO na následující dvouletí.

Počátkem řádného zasedání Generální konference probíhá v plénu všeobecná rozprava, v níž vedoucí delegáti (obvykle ministři školství, kultury a zahraničních věcí) vyjadřují své názory nejen k programu a rozpočtu, ale reagují i na širokou škálu otázek spadajících do působnosti UNESCO.

Vedle pléna pracuje 6 programových komisí a 4 výbory. Generální konference často přijímá normativní texty - mezinárodní úmluvy (po ratifikaci jsou pro smluvní strany závazné), ale také deklarace a doporučení, která nejsou pro vlády závazná, avšak představují důležitou morální autoritu světového společenství a vyjadřují hlas světové veřejnosti.

Generální konference je navštěvována členskými státy a členy asociací, spolu s pozorovateli z nečlenských států, mezinárodních organizací a nevládních organizací. Jsou zde  voleni členové Výkonné rady a každé čtyři roky je zde jmenován Generální ředitel. Pracovními jazyky Generální konference jsou arabština, čínština, angličtina, francouzština, ruština a španělština.

2.     Výkonná rada

Výkonná rada je v současnosti 58 členný orgán, který se schází dvakrát ročně a dohlíží na realizaci plnění programu. Výkonná rada projednává všechny důležité otázky před jejich předložením Generální konferenci a podílí se na přípravě budoucích programů.

3. Sekretariát

Sekretariát zahrnuje Generálního ředitele a štáb mezinárodních úředníků, kteří jsou jím jmenováni. Ti pracují jak v sídle UNESCO v Paříži tak v řadě regionálních a subregionálních úřadovnách po celém světě. V lednu 2007 Sekretariát zaměstnával zhruba 2100 civilních zaměstnanců ze 170 zemí. Personál je rozdělen do kategorie odborné a administrativní. Díky decentralizační strategii pracuje více než 700 pracovníků UNESCO v 58 oblastních úřadovnách na celém světě. Jednotlivé členské státy komunikují s UNESCO prostřednictvím svých národních komisí (v jednotlivých státech) a stálých misí v Paříži.

 

.