Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Aktuálně

 

Profesor Lant Pritchett z Harvardovy Univerzity přednášel dne 15.10. v Praze v rámci Kapuscinski Development Lectures

V rámci projektu financovaného EU a UNDP Kapuscinski Development Lectures se v Praze uskutečnila přednáška bývalého ekonoma Světové banky na téma zahraniční rozvojové spolupráce a snižování… více ►

Sektorový seminář v Bruselu dne 27. listopadu 2014 – příležitosti pro české subjekty zvýšit čerpání z Fondů vnější spolupráce EU v oblasti energetiky

Dne 27. listopadu 2014 se v Bruselu uskuteční seminář "Projekty vnější spolupráce EU v sektoru energetiky". Seminář je určen zejména konzultantům a podnikatelům v sektoru energetiky, včetně… více ►

Přihláška České republiky k Evropskému roku pro rozvoj 2015

Dne 1. září 2014 byla odeslána přihláška České republiky k čerpání grantu Evropské komise k Evropskému roku pro rozvoj 2015 (European Year for Development 2015, EYD2015). Smyslem iniciativy… více ►

Dne 2. června uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí seminář pro české subjekty k Fondům vnější spolupráce EU

seminar_pro_ceske_subjekty_k_fondum_1

Podobně jako v předchozích letech uspořádalo ministerstvo informační seminář, jehož cílem bylo sdílet co nejvíce konkrétních a aktuálních informací s českými subjekty (nevládními neziskovými… více ►

Kulatý stůl náměstka ministra zahraničních věcí ČR Martina Tlapy s českými investory

Dne 16. července se na ministerstvu uskuteční setkání náměstka Martina Tlapy se zástupci českých firem, které investují v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Účelem schůzky… více ►

Náměstek ministra Martin Tlapa se zúčastní neformálního zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro rozvoj

Ve dnech 14.-15. července 2014 se ve Florencii uskuteční neformální zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro rozvoj. Na programu bude především konference EXPO 2015, která se… více ►

Dne 19. května vedl náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa delegaci ČR na zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro rozvoj

Na bruselském zasedání se diskutovalo o podpoře transformace zemí Východního partnerství a aktivním zapojení Evropské unie do vyjednávání nového rozvojového rámce po roce 2015 s důrazem na dobrou… více ►

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR a statistický přehled DAC za rok 2012

Informace o ZRS ČR v roce 2012 přináší přehled bilaterální rozvojové spolupráce realizované podle příslušného Plánu ZRS i dalších dvoustranných i mnohostranných aktivit realizovaných Českou… více ►

Podpis Dohody mezi vládou ČR a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci

Dne 24. července 2013 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci. více ►

ČR přijata do Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) OECD, elitního klubu dárcovských zemí

Dne 14. května 2013 se v Paříži konalo 964. zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (Development Assistance Committee - DAC), na kterém byla ČR přijata za plnoprávného člena tohoto výboru.… více ►

Prohlášení Evropského parlamentu o poskytování informací o rozvojové problematice

Dne 5. července 2012 přijal Evropský parlament prohlášení ke globálnímu rozvojovému vzdělávání, zvyšování povědomí veřejnosti a aktivnímu celosvětovému občanství. více ►

Humanitární dotační řízení 2012 - protokol hodnotící komise

Dne 8. února 2012 zasedla hodnotící komise pro výběr námětů na projekty humanitární pomoci v zemích s komplexní humanitární krizí a zemích s potřebou obnovy po katastrofách. Posuzováno bylo… více ►

Humanitární dotační řízení 2012 - protokol obálkové komise

cr_pomaha

Dne 24. ledna 2012 proběhlo otevírání obálek s náměty, které byly podány v rámci humanitárního dotačního řízení 2012 v kategoriích "Komplexní krize" a "Obnova po katastrofách". Protokol obálkové… více ►

Vyhodnocení dočasných výjimek z transformace systému ZRS ČR

Níže jsou publikovány protokoly z obálkové komise a z komise hodnotící v rámci výběrového řízení na vyhodnocení programů zahraniční rozvojové spolupráce realizovaných v gesci MF, MPO a MV na… více ►

Accra Agenda for Action a Česká republika

Shrnující dokument k implementaci závěrů konference k efektivnosti rozvojové pomoci v Akkře v r. 2008 Českou republikou. více ►

.